Strifeldt (FrP) raser mot Rotevatn (V) om snøscooterutredning: – Rent politisk bestillingsverk og sabotering av Stortingets vilje

snøscooter

Stortinget vedtok 25. mai i år at regjeringen skulle fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktisering av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv bli varetatt.

Vedtaket ble fattet som resultat av et representantforslag fra FrP om nettopp å sikre kommunene større selvstyre i saker om motorferdsel i utmark. Erfaringer fra Sverige og kommuner i Norge som har satset på snøscooter viser også store positive ringvirkninger for kommunene som har etablert gode samarbeid med snøscooterinteressene.

Nå har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn satt ned et lovutvalg som har fått frist til 1. desember i 2023 på å komme med en utredning. Dette reagerer Bengt Rune Strifeldt (FrP) kraftig på.

Les også:  Slik blir ladesommeren

– Dette er ingenting annet enn et rent politisk bestillingsverk og valgkamptrekk fra Rotevatn og Venstre. Han setter her ned et utvalg hvor ingen av snøscooter- og ATV organisasjonene er representert. De er ikke engang spurt om å delta. Skal lokalt næringsliv og disse interesseorganisasjonene holdes på pinebenken til 2024 for å vente på et forslag fra noen som ikke representerer deres interesser i det hele tatt, spør Strifeldt før han fortsetter:

– Derimot har Rotevatn funnet plass til både DNT og Norske reindriftssamer, som begge har et grunnleggende negativt syn på snøscooterkjøring. Det er meningsløst med en utredning, hvis resultatet uansett er gitt på forhånd. Jeg reagerer på måten dette gjøres på og mener dette er ren saboteringen av Stortingets bestilling fra Rotevatn.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

– Hva ville skjedd dersom et utvalg ble nedsatt for å vurdere lovverk og rammebetingelser for andre interesser, f.eks. idretten, og deres interesseorganisasjoner ikke hadde vært representert eller spurt om å delta, tilføyer Strifeldt. 

Strifeldt og FrP har i lang tid vært opptatt av at kommunene og lokaldemokratiet skal gis økt myndighet og større selvstyre over nettopp motorferdsel i utmark og redusert byråkrati.

– Gjennom dette utvalget som vil ha over to år på å komme med en utredning, så viser regjeringen at de ikke vil ta økt lokalt selvstyre, legge bedre til rette for reiseliv, opplevelsesturisme, nyttekjøring og annen næringsutvikling eller sikre harmonisering av regelverket med våre naboland på alvor. De saboterer stortingets vilje og det skuffer meg, sier Strifeldt.

Les også:  REMA 1000 har aldri solgt mer grillmat

– Jeg anbefaler Rotevatn å ta seg en tur ut i distriktene til vinteren for å se hvordan dette faktisk vil påvirke oss som bor i disse kommunene. Snøscooter er et viktig fremkomstmiddel for rekreasjon og nyttekjøring i mange kommuner spredd over hele landet og på Svalbard. Også frivillighet og redningsorganisasjoner er avhengig av dette i store deler av distrikts-Norge, tilføyer Strifeldt

– Nå forventer jeg at Høyre og Statsministeren kommer på banen og rydder opp og instruerer Rotevatn til å utvide utvalget og invitere med medlemmer fra de berørte interesseorganisasjonene, og de bør se på en hurtigere tidsplan for utredningen, avslutter Strifeldt

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.