Lager nye planer for reiselivet i Nordland

nfk

Nordland fylkeskommune lager i disse dager ny reiselivs- og opplevelsesstrategi for de kommende årene. I den sammenheng ber  fylkeskommunen om innspill fra næringsliv, offentlig sektor, FoU- miljø og lokalsamfunnene.

– Den nye strategien skal gi føringer for fylkeskommunens rolle og ansvar som regional utviklingsaktør innen reiselivet. Innspill fra relevante aktører blir svært viktige for hvilke områder vi særlig skal prioritere i årene som kommer, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland. Hun legger til at den nye reiselivs- og opplevelsesstrategien trolig vil være ferdig en gang på senhøsten i 2022.

– Reiselivs- og opplevelsesnæringen er blant de viktigste næringene vi har i Nordland som bidrar til sysselsetting, gode og attraktive lokalsamfunn, bolyst og verdiskaping. Samtidig fører økt antall besøkende til nye utfordringer, belastning og behov for tilrettelegging. Derfor er det viktig med en strategi som belyser de mulighetene og utfordringene reiselivet står ovenfor, sier Haukland.

Les også:  Senker prisen på hurtigbåt i Nordland

Besøksforvaltning er et tema som i økende grad engasjerer lokalbefolkningen. Målet med besøksforvaltning og besøksledelse er å finne den optimale balansen mellom bruk av et sted og det å ta vare på stedets ressurser på en bærekraftig måte.

Mange jobber dugnad for å legge til rette sine nærområder, men ser at slitasjen er stor og at stadig flere turister benytter infrastrukturen de har bygd opp. Innbyggerne har ytret sterke ønsker og forventninger om at kommunen og næringen tar grep for å utvikle turismen og styre ferdselen.

Les også:  SV-leder fornøyd med asfalt-prioriteringene i Nordland

Pilotprosjektet for besøksforvaltning i regi av Nordland fylkeskommune har jobbet med en del av disse utfordringene. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og kompetansen blir stadig mer etterspurt.

– Det er derfor naturlig at bærekraftig besøksforvaltning blir en viktig del av den nye strategien også, sier Haukland.

Pandemien har naturlig nok rammet reiselivsnæringen hardt, men det har også gitt refleksjon til hva slags reiseliv som er ønskelig i Nordland. Det er kort tid til bærekraftsmålene skal være innfridd i 2030, og reiselivet må også bidra til å nå disse målene.

Les også:  Nattestengt fylkesveg 17 i Sundsfjord og Breivik

– Reiselivsnæringen kan ikke gå tilbake til der den var før pandemien, og det er derfor behov for en ny type reiseliv. Reiselivet skal ikke bare reversere utslippene og gjøre minimal skade, men det bør også bidra til noe positivt for natur, kultur, og lokalbefolkningen samtidig som at den økonomiske verdiskapingen blir igjen i lokalsamfunnet, avslutter fylkesråd Haukland, som ser fram til å samarbeide om reiselivs- og opplevelsesstrategien med engasjerte aktører i reiselivsnæringen i tida framover.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.