Avinor: Seks nye tårn overføres til Bodø

avinor

I dag besluttet styret i Avinor å overføre seks nye tårn til Avinors fjernstyrte tårnsenter i Bodø.  De seks nye tårnene er Båtsfjord, Mosjøen, Sandane, Sørkjosen, Vadsø, og Ørsta-Volda.

Dermed vil antall tårn som styres fra senteret i Bodø bli til 21. I dag er elleve tårn allerede i operativ drift. I 2025 vil også tårnene i Molde, Sandnessjøen og Leknes overføres til senteret. Et digitalt tårn for Kirkenes lufthavn er tidligere vedtatt etablert lokalt. Det er også tidligere vedtatt at ny lufthavn Mo i Rana vil fjernstyres fra senteret i Bodø, og at nye Bodø lufthavn skal ha et digitalt tårn med lokal løsning.  

– Satsningen på fjernstyrte tårn er åpenbart riktig for Avinor. Det er et fremtidsrettet teknologiprosjekt som gir store besparelser og utvikler flysikringstjenesten. Dette er en investering som blir enda viktigere med bakgrunn i at Avinor er i en krevende økonomisk situasjon, med behov for å tette gapet mellom inntekter og utgifter. Vi har allerede oppnådd besparelser, og større besparelser ligger rett foran oss. Dette vil komme passasjerer, flyselskaper og hele samfunnet til gode, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Les også:  LESERINNLEGG: Bodø2024 og forsoning i Nordland

Store besparelser i sikte  
Utvelgelsen av tårnene som skal overføres til tårnsenteret, RTC (Remote Tower Center), er basert på økonomiske, operative og tekniske vurderinger. Det er konkludert med at forholdene ved disse seks tårnene egner seg godt for overføring til RTC. 

– Mange av flyplasstårnene våre er mer enn 50 år gamle og trenger å skiftes ut over de neste årene. Å bygge ett nytt tårn ville kostet rundt 70-80 millioner kroner med dagens byggekostnader. Selv om de flyoperative systemene fungerer godt i dag, ville vi over tid måttet endre de teknologiske løsningene knyttet til disse tjenestene. Satsingen på fjernstyrte tårn gjør at vi unngår svært kostbare systemendringer i fremtiden, sier konsernsjefen.  

I operativ drift vil vi få store besparelser med innføringen av såkalt “multippel drift”. Det vil si at en AFIS-fullmektig kan betjene opptil tre lufthavner fra den samme arbeidsstasjonen. Teknologien er klar, den opereres allerede i simulator, og venter på endelig godkjenning fra Luftfartstilsynet. Dette vil være klart i 2025.  

Les også:  VIDEO: Pass på vekta til vinterferie-bilen!

– Samtidig er det viktig å påpeke at vi har effekter allerede i dag. Der ansatte i tradisjonelle tårn på mindre lufthavner ofte tilbringer arbeidsdagen alene på vakt, samles de nå i et større arbeidsmiljø som legger til rette for faglig utvikling, standardisering av tjenesten og mer effektive driftskonsepter. Vi har med dette allerede innført flere innovative driftskonsepter på veien mot multippel drift. Vi har så langt operert ca. 60 000 flyvninger fra vårt senter i Bodø. 

Prosjektet er innenfor vedtatte kostnadsrammer. 

Veien videre 
De seks neste tårnene som nå er vedtatt overført til Bodø, vil overføres i løpet av 2026 og 2027. Rekkefølgen er ikke fastsatt.  

Les også:  Vinterferien kan starte med underkjølt regn: - Slik kommer du deg trygt frem

– Tidshorisonten på minimum to år mellom beslutning og overføring gir våre om lag 30 berørte medarbeidere god forutsigbarhet til å ta en beslutning om veien videre.  

– Vi har full forståelse for at prosjektet er krevende for våre medarbeidere og vil gi honnør for at de håndterer omstillingen på en god måte. Det er viktig å påpeke at RT-programmet ikke er en nedbemanningsprosess, og alle de berørte vil få tilbud om videre jobb ved Avinors tårnsenter i Bodø. Samtidig har vi forståelse for at ikke alle kan flytte på seg. For disse finner vi andre løsninger. Remote Towers-satsingen er ett av flere tiltak Avinor gjennomfører for å modernisere og effektivisere virksomheten. Lavere utgifter ved lufthavnene gir lavere avgifter til flyselskapene, og legger til rette for å opprettholde det gode rutetilbudet vi har i Norge i dag.   

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.