Ønsker fortgang i konsesjonssak i Bodø

nfk

Fylkesråd for næring Bjørn Larsen ber Direktoratet for mineralforvaltning om å prioritere saksbehandlingen for uttak av dolomitt ved Ljøsenhammeren i Bodø.

Det er SMA Mineral AS som søker om konsesjon for å utvinne dolomitten. SMA mineral AS har jobbet i ni år med å få driftskonsesjon på dolomittforekomsten ved Ljøsenhammeren. Det er lenge nok, mener Bjørn Larsen

– En ny konsekvensutredning av NIBIO fastholder at det er mulig for sameksistens mellom mineralindustrien og reindriften. Kvaliteten ved denne lokaliteten er svært god og uttak vil i tillegg kunne tilføre samlet mellom 30-40 arbeidsplasser i Bodø, Saltdal, Fauske og Beiarn kommune, sier han.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

– Nordland fylkeskommune sine viktige forekomster av karbonatiske bergarter (Fellesbetegnelse for bergarter hovedsakelig bestående av mineraler som inneholder karbonationer (CO3 2- ) er svært viktig i omstillingen av fylket inn mot det grønne skiftet. Kortreiste råvarer er viktig om vi skal lykkes med omstillingen, spesielt når råvarene også gir grunnlag for lokal industri og lokale arbeidsplasser. Uttaket vil også være med å sikre annen norsk industri en stødig tilførsel av dolomitt, sier fylkesråden

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

SMA Mineral AS er etablert i Mo industripark, der de produserer varmebehandlet dolomitt, som brukes i jordbruk, i produksjon av jern, stål og fremstillingen av papir. Markedet for dolomitt er på vei opp og SMA Mineral AS ønsker å modernisere fabrikken i Rana for å møte den økende etterspørselen.

I dag får SMA leveranser på dolomitt fra Portugal, Canada og lokalt fra Seljeli. Transportkostnader for levering fra utlandet er høye og kvaliteten på lokal dolomitt for lav for at utbyggingen av bedriften betraktes å være lønnsom.  

Les også:  Ekstra buss mellom Narvik og Å

–Derfor håper vi nå at Direktoratet for mineralforvaltningen nå kan prioritere å få behandlet saken, slik at eventuell utvinning av ren dolomitt med Ljøsenhammeren kan starte opp raskt, sier fylkesråden. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.