4 521 søkere til Nord universitet

Nord universitet

Etter to år preget av korona viser tall for Samordna opptak at færre søker seg til norske universitet og høgskoler. 4 521 søkere har et studium ved Nord universitet øverst på sin ønskeliste.

– Vi ser også ved Nord universitet at færre søker høyere utdanning i år. Vi hadde ekstraordinært mange søkere i fjor, totalt 6030. Vi var forberedt på en nedgang fra rekordåret i fjor, men skulle like fullt gjerne sett at flere hadde søkt seg til universitet vårt også i år. Det er særlig innenfor lærerutdanningene at vi har ønske om flere søkere, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

Gårseth-Nesbakk mener det er et sammensatt bilde som kan forklare at færre ønsker å studere i år.

– Ungdomskullene fra 19 til 23 år har i den siste to-årsperioden gått ned med over 2 500 personer i Trøndelag og Nordland. I tillegg vet vi at arbeidsledigheten etter korona er rekordlav. Dessuten har vi en del populære studier som ikke er utlyst i år.

Les også:  LESERINNLEGG: Bodø2024 og forsoning i Nordland

Samtidig understreker prorektor Gårseth-Nesbakk at et generelt bilde for hele studentopptaket nasjonalt er at profesjonsutdanningene har færre søkere, og Nord har et bredt spekter av profesjonsutdanninger.

Det er fortsatt mange som ønsker å starte på helsefaglige utdanninger. Nær 1400 søkere har en slik utdanning som sitt førsteønske. Størst konkurranse er det om en studieplass på den treårige bachelorgradsutdanningen i vernepleie, med nær fem søkere til hver studieplass. Nord universitet er også en av landets største utdanningsinstitusjoner av sykepleiere, og 552 søkere har ønske om å starte på denne utdanningen.

Det er stabil søking til samfunnsfagene ved Nord universitet. Bachelorgraden i Human Resource Management (HRM) har to søkere per studieplass. Anita Reitan (22), Margrethe Almaas (22) og Aslak Tønneberg (25) er blant studentene på studiet i dag. Selv med en studiehverdag preget av koronapandemi, er de full av lovord om sine tre år ved Nord universitet.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

– Vi har blitt veldig godt kjent med hverandre og andre studenter, og har fått veldig godt kontakt med foreleserne, sier Reitan om utdanningen som gir kompetanse innen blant annet personalledelse, strategi og organisasjonspsykologi.

Totalt har 886 søkere valgt en av Nord universitets lærerutdanninger som sitt førstevalg i Samordna opptak. Trafikklærerutdanningen er svært populær blant søkerne, med tre søkere for hver tilgjengelige studieplass. 
På Helgeland starter de to grunnskolelærerutdanningene og barnehagelærerutdanningen til høsten opp igjen på Nesna fra høsten av, med totalt 118 søkere fordelt på de tre utdanningene.

– Tatt i betraktning den raske prosessen vi har vært igjennom med reetablering av studiene på Nesna, er vi relativt fornøyd med disse søkertallene, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved Nord universitet.

988 personer har en av Nord universitets økonomiutdanninger som sitt førstevalg, og bachelorgradstudiet eiendomsmegler og markedsanalyser har nær fire søkere per studieplass.

Les også:  Ønsker fortgang i konsesjonssak i Bodø

Til  hav- og landbruksutdanningene er det totalt 333 søkere. Bachelorgradsutdanningene i henholdsvis Havbruksdrift og ledelse og Dyrepleie har begge mellom 3 og 4 søkere til hver enkelt studieplass.

Nord universitet har fire ulike medieutdanninger. Bachelorgraden i Spill og opplevelsesteknologi har flest søkere, og bachelorgraden i journalistikk har også en positiv utvikling med 31 søkere.

– Som student på den eneste journalistutdanningen i nord er du veldig attraktiv for redaksjoner. Det er praktisk orientert undervisning, og du får innføring i alle aspekter av hvordan en god journalist jobber, sier journaliststudent Amalie Moen Eidet.

Nord universitet innførte i fjor lokale opptak med krav om regionale tilhørighet i et fireårig deltidsstudium i sykepleie fordelt på fem regioner i Nordland og Nord-Trøndelag. Samlet er det 412 søkere til de 90 studieplassene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.