Smittevernloven: Advarer mot lovendring

rettigheter

Stortingsrepresentantene skal denne dagen for andre gang votere over en endring i smittevernloven §4-3 a. Går denne lovendringen gjennom, utløses en konstitusjonell krise med alvorlige og uforutsigbare konsekvenser, melder Foreningen for Fritt Vaksinevalg.

Jusprofessorer, statsvitere, advokater og aviser som VG, Dagbladet og Dagsavisen advarer på lederplass på det sterkeste mot lovendringen. Fra 4. januar 2024 kan det hende vi leve under det som er omtalt som «demokratisk kortslutning» og «demokratisk galskap».

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Stortingsrepresentantene har ikke fått den nødvendige informasjonen fra helseminister Ingvild Kjerkol, stortingsproposisjonen og departementet om det de skal stemme over den 4. januar 2024.

Det er tilbakeholdt informasjon om at lovendringen er i konflikt med Grunnloven på en rekke punkter, at den vil innebære en permanent maktoverføring fra Stortinget til byråkratiet, og at den er en tilpasning ti endringene i WHO-avtaleverket og ny pandemitraktat, planlagt gjeldende fra mai 2024. 

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Byråkratiet vil etter denne dato alene kunne avgjøre om Norge skal avgi suverenitet til overnasjonale organer som WHO, uten at Stortinget involveres.

Jusprofessor Morten Walløe Tvedt uttrykker det slik i sin høringsuttalelse: “Med dette lovforslaget tilsidesetter Regjeringen Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og andre menneskerettigheter på en måte som ikke er i tråd med norsk statsforfatningsrett…”. Proposisjonen omtaler ikke på noe punkt Walløe Tvedts eller andre rettsviteres omfattende kritikk og advarsler.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Hvorfor har ikke departementet presentert for Stortinget så fundamental kritikk og informasjon?

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.