180 millioner: 160 kilometer asfalt i Nordland

nfk

Nå er årets asfaltprogram klart. Totalt skal det asfalteres 160 kilometer fylkesveg rundt i hele Nordland.

– Vi hadde satt av 100 millioner kroner i vedlikeholdsbudsjettet for årets asfaltering. Men god økonomistyring har gitt oss mulighet til å legge inn 80 millioner kroner ekstra. Noen av disse midlene er statlige midler som er øremerket til dette formålet, forklarer fylkesråd Monika Sande.

Sande forteller at de vegstrekningene som skal asfalteres i år, absolutt har behov for fornyet dekke.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

– Men samtidig får vi gjort noe grunnvedlikehold. Det kan eksempelvis være stikkrenner som må fornyes, eller rekkverk som må forbedres eller byttes. Vi koordinerer ressursene slik at vi får mest mulig igjen for pengene, påpeker Sande.

Med 160 kilometer årlig ny asfalt i år, vil det ta 26 år før man er rundt alle fylkesvegene og tilbake igjen. Sande skulle gjerne hatt enda høyere frekvens på vedlikeholdet.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

– Vi har kanalisert mer midler til vedlikehold, og dempet på investeringene. Dette gjør vi rett og slett for å kunne ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet. Men vi skulle selvsagt gjerne brukt enda mer på vegene våre. Mange steder er behovet for ny asfalt stort. Og vi jobber aktivt mot sentrale myndigheter for å få mer midler til fylkeskommunene og til vegvedlikeholdet, avslutter Monika Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.