Sparebank 1 Nord-Norge: Solide tall og rekordhøy sparing

snn

SpareBank 1 Nord-Norge leverte et resultat før skatt på 1 035 mill. kr i første halvår 2020.

Konsernsjef Liv Ulriksen mener Nord-Norge trolig er mindre koronarammet enn mange andre deler av landet, og SpareBank 1 Nord-Norge leverer solide tall for første halvår.

– Vi ser det på flere områder. Vi har lavere arbeidsledighet, vi har færre konkurser og vi har et næringsliv som preges av at det de leverer er etterspurt til tross for korona. Et eksempel er sjømat. Eksportverdiene har aldri vært høyere enn nå, selvsagt også godt hjulpet av en lav kronekurs.

Ulriksen peker også på at det er tatt opp relativt få korona-lån av næringslivet i landsdelen, og at personkundenes behov for avdragsfrihet raskt avtok.

– Jeg stikker ikke under en stol at de siste månedene har vært svært utfordrende for både folk og næringsliv. Den økonomiske situasjonen i mange bransjer har heldigvis normalisert seg raskere enn hva vi forventet, selv om koronapandemien vil prege samfunnet også fremover.

Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

Et helt annet utslag av koronakrisen er at sparingen har skutt i været.

– Vi ser det tydelig både på innskuddssiden og når det gjelder andre spareprodukter. At sparingen øker kommer trolig av at det har vært mindre å bruke penger på, samt at de som har anledning til det velger å spare litt ekstra når fremtiden plutselig fremstår mer utrygg, sier Ulriksen.

Konsernsjefen forteller at koronakrisen har bragt med seg endring også for bankene.

– Det er helt klart mer krevende å drive bank enn det har vært de senere årene. Vi må hele tiden forbedre oss for å drive mest mulig effektiv, men samtidig i henhold til kundenes forventninger. Under koronakrisen har vi erfart at fysisk tilstedeværelse ikke er lenger er like nødvendig som tidligere, og vi har sett at bruken av kontanter har gått kraftig ned. Vi skal fortsatt ha fokus på å være der for kundene våre, men samtidig må vi alltid ha en forretningsmessig tilnærming til det vi driver med. Det er bare på den måten vi kan fortsette å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Nord-Norge.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Konsernet har en sunn utlånsvekst siste 12 måneder med 5,9 prosent totalt. Annualisert vekst innenfor personmarkedet er i siste kvartal på 3,3 prosent, mens veksten i næringslivsmarkedet er på 11,3 prosent.

– Veksttallene er gode tatt i betraktning den situasjonen vi står i. Også tapstallene er etter forholdene moderate, med 201 mill. for første halvår, og 82 mill. for andre kvartal isolert. Selv om tapene i andre kvartal er betydelig høyere enn på samme tid i fjor er det en reduksjon i forhold til forrige kvartal, og med mindre det kommer en markert økonomisk nedgang i andre halvår, forventer vi lavere tap fremover, sier Ulriksen.

Hun forteller videre om sterk økning når det gjelder lån til bobiler, båter og fritidsrelaterte anskaffelser.

– Det er åpenbart at folket i nord har valgt å investere i fritiden sin. Trolig fordi det har vært begrensede muligheter for å dra på de sedvanlige utenlandsferiene. Her ser vi at mange har valgt SpareBank 1 Nord-Norge som finansieringspartner, og at de har handlet lokalt. Det synes vi er gledelig.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringa med "luftpenger" til landbruket

Konsernet meldte tidligere i vår om at det ble satt av 265 millioner kroner i samfunnsutbytte.

– Enkelte var kritiske da vi, til tross for koronakrisen, besluttet å betale ut utbytte etter forrige regnskapsår. Vi valgte likevel å gjøre det. Dels fordi vi er solide nok til å kunne gjøre det, og dels fordi vi med disse midlene har kunnet støtte frivilligheten og ildsjelene i lokalsamfunnene i en tid der inntektene deres ellers har tørket ut. Så langt i år har vi bidratt med til sammen 129 mill. kr til flere enn 800 prosjekter. Vi er svært glade for å kunne være en støttespiller for landsdelen også på denne måten, sier Ulriksen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.