LESERINNLEGG: Salten som logistikk-knutepunkt må ha nytt engasjement

KAJ Holding

Det er snart 10 år siden godsbåten Tege ble nedlagt, og med den transportkorridoren mellom Østlandet og Nord-Norge basert på sjø- og banetransport – hvor Salten var selve navet i korridoren.

Av: John Kenneth Selven, COB i KAJ Holding AS.

Nord-Norgelinjen ble lansert som ny transportkorridor, og i 2020 fikk rederiet Eureka Shipping tilsagn på 41,6 millioner fra Kystverket for å ivareta sjøtransporten i denne transportkorridoren.

Tiltross for bevilgningen har transportkorridoren uteblitt. 

Nord-Norgelinjens betydning: Nord-Norgelinjen ble lansert som ny transportkorridor mellom Østlandet og Nord-Norge av havnene: Lødingen, Bodø og Tromsø. Den skulle basere seg på sjø- og banetransport.

Korridoren ville forsterke øvrige nasjonale korridorer som baserer seg på enten biltransport eller kombinasjonen bil- og banetransport hvor Fauske er et viktig omlastingspunkt. I tillegg finnes transportkorridorer basert på svensk banetransport til f.eks. Narvik og så biltransport.

Les også:  Mekling pågår: Streikefare for flyarbeiderne

Nord-Norgelinjen vil styrke Salten som logistikknutepunkt pga større valgfrihet for kundene, økt nasjonal forsyningssikkerhet mellom Nord- og Sør-Norge og mulig framtidsrettet klimavennlig transport. Nord-Norgelinjen vil øke aktiviteten i nordnorske havner og lokale transportselskaper.

La oss se bakover fra år 2030 – hvilke kundekrav kan vi forvente?

Framtidens sluttkunde vil være miljøopptatt og stille krav til klimavennlig transport. Transporten er i dag en stor årsak til utslipp av drivhusgasser, og utgjør på verdensbasis ca. 16 % – noe som ikke vil aksepteres i år 2030.

Dagens kunder av Nord-Norgelinjen er grossister og logistikkaktører. I 2019 viste en undersøkelse at de valgte transportkorridor ut fra korridorens totalkostnad etterfulgt av korridorens pålitelighet og transporttid. Lavest betydning fikk miljøvennlighet for valg av transportkorridor av disse fire.

Les også:  Designtalenter fra Bodø og Fauske står bak Arctic Race-trofé

I 2030 vil dette være forandret. Kravet fra samfunnet om klimavennlige produkter aktualiserer f.eks. klimamerking av produktene slik at sluttkunden enkelt kan velge klimavennlig. Forbrukeren i f.eks. USA vil lett se hvilket klimaavtrykk fisken fra Nord-Norge har som igjen påvirker kjøpemønsteret.

Nord-Norgelinjen kommer ikke uten nytt engasjement fra Salten. Togtidene er i dag et stort hinder for lansering av Nord-Norgelinjen.

Dagens aktuelle kunder (logistikkaktørene) mener transportkorridoren bruker for lang tid og er lite miljøvennlig. Togtransporten fra Oslo til Bodø har økt med 3 timer sett i forhold til år 2013, samt at rederiet har valgt en lite miljøvennlig båt i oppstarten.

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

Saltenregionen må omfavne Nord-Norgelinjen slik at den nå blir en realitet som styrker konkurransekraften til næringsaktørene i Nord-Norge. Regionen må engasjere seg for å få forbedret transporttiden på toget slik at transportkorridoren blir konkurransedyktig. I tillegg må rederiet love en miljøvennlig båt i nær framtid. Logistikkaktørene må omfavne korridoren – og se på dette som en framtidig mulighet for klimavennlig transport – som sikrer deres kunders konkurransekraft.

Nord-Norgelinjens framtid avgjøres i høst – og uten engasjement fra Saltenregionen blir korridoren ingen realitet. Resultatet blir at Saltens betydning som logistikknutepunkt svekkes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.