1 av 3 viltpåkjørsler i Nordland skjer siste del av året

gjensidige

Stor økning av viltpåkjørsler fra oktober. I 2020 ble det registrert 161 kollisjoner mellom bil og vilt i Nordland de tre siste månedene av året.

Forsikringsselskapet Gjensidige har gått gjennom statistikk fra Miljødirektoratets hjorteviltregister som viser hvor og når viltpåkjørslene skjer. I 2020 ble det registrert 565 viltpåkjørsler i Nordland. 161 av disse i oktober, november og desember. I oktober i år ble 61 vilt ble påkjørt.

–  I tiden fremover må trafikanter være ekstra årvåkne på at det plutselig kan dukke opp dyr i veibanen. Det er en markant økning i antall viltpåkjørsler den siste delen av året, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige. 

Les også:  Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane

Økningen på høsten kan forklares med blant annet kortere dager og mørkere kvelder, vanskeligere føreforhold både for dyr og trafikanter, sesongtrekk og høstjakta som fører til at dyra forflytter seg mer.

Hovedfartsårer med mye trafikk, som langs E6 og riksveiene, kommer naturlig nok høyt på listen over hvor det oftest skjer påkjørsler. Men også her er enkelte strekninger mer utsatt enn andre. 

Les også:  Slik unngår du vannplaning og skader på bilen

– Vær ekstra oppmerksom og demp farten, spesielt der det er skiltet med viltovergang eller fare for vilt. Tidspunkt på dagen har også noe å si. Flest ulykker skjer mellom klokken 07 og 09 på morgenen, og etter klokken 16 og frem mot midnatt, sier Eklo.

Eklo understreker at kjører du på dyr, har du plikt til å melde fra. Å etterlate skadde dyr er straffbart. Skadde dyr vil ofte gjemme seg og er vanskelig å finne. Dermed kan de bli liggende i dagevis og lide en smertefull død.

Les også:  A-krimsenteret i Nordland: Utenlandske arbeidstakere utnyttes

– Kontakt Politiet på 02800, de rekvirerer viltnemda. Merk stedet der du kjørte på dyret slik at det blir enkelt å starte søket, sier Eklo.

Skader på eget kjøretøy dekkes av kaskoforsikringen på bilen. Hos Gjensidige reduseres egenandelen med 2000 kroner og du slipper bonustap ved dyrepåkjørsel.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.