utdanning

Kan bli streik i videregående- og ungdomsskoler over hele landet

Det er først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet som tas ut i streik om Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret. Meklingsfrist er natt... Les mer »
gunn

– Vanskelig start for nye fylkeskommuner

– Når regjeringen ikke vil styrke de frie inntektene til de nye fylkeskommunene, bidrar det til en dårlig start for regionreformen, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. I Kommuneproposisjonen for 2020... Les mer »
tromsø

KS holder felles fylkesmøte i Nord-Norge

25. og 26. april går det årlige felles fylkesmøte i Nord-Norge av stabelen i Tromsø. Blant mange foredragsholdere de to dagene er helseminister Bent Høie og Gøran Persson, tidligere statsminister i Sverige.... Les mer »
ks

– Tariffoppgjøret må treffe kommunesektorens behov

Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø, understreker at årets mellomoppgjør må svare på de viktigste kompetanse- og rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren. Partene i kommuneoppgjøret møttes til første forhandlingsmøte i årets tariffoppgjør torsdag kl.... Les mer »
ks

Kravene til vakt og beredskap i kommunene koster mye og er lite samkjørt

Stadig nye krav til vakt- og beredskapsordninger gjør det vanskelig for mange kommuner. Kommunene strekker seg langt for å oppfylle kravene, men det koster. Små kommuner med store geografiske avstander har de... Les mer »
ks

Endelig løsning for ferieavlastning

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen nå ser ut til å ha funnet en løsning slik at familier med barn som har store omsorgsbehov igjen kan få en ordning for... Les mer »
mentalt lengsel

Felles front mot mobbing i Nordland

Mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen, samler og engasjerer nye samfunnsinstitusjoner til felles kamp mot mobbing, opplyser Nordland fylkeskommune. -Vi er mange aktører som har et ansvar for at barn og unge skal... Les mer »
ks

Samarbeid med NHO om næringsutvikling

– Alle kommuner er opptatt av å skape arbeidsplasser. Uten et velfungerende næringsliv klarer vi ikke å skape attraktive byer og lokalsamfunn, sa Gunn Marit Helgesen under NHOs årskonferanse onsdag. NHO og... Les mer »
ks.

Ny IA-avtale: Bra for kommunal sektor

Regjeringen og partene i arbeidslivet undertegnet tirsdag 18. desember ny IA-avtale. Den nye avtalen for et inkluderende arbeidsliv gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022. – Det er bra at... Les mer »
ks

En kulturpolitikk for framtida

Det er positivt at den nye kulturmeldingen legger til rette for overføring av ansvar til kommunesektoren. KS frykter likevel at staten vil legge for sterke føringer på utformingen av lokal politikk. Kommuner... Les mer »