Tannhelse blir billigere for de mellom 21 og 24 år i Nordland

nfk

Stortinget har tidligere vedtatt at alle mellom 21 og 26 år skulle få 50 % rabatt på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Nå økes rabatten for de mellom 21 og 24 år, men tas bort for de mellom 25 og 26 år.

Etter å ha vurdert lovlighet av å gi tannhelsetilbud med 50 prosent rabatt til unge voksne mellom 21 og 26 år opp mot EØS-avtalens regler om statsstøtte, har Helse og omsorgsdepartementet valgt å endre egenbetalingen på denne gruppen pasienter.

– Den gode nyheten er at alle mellom 21 og 24 år nå vil få hele 75 prosent rabatt. Mens de som er 25 og 26 år dessverre ikke lenger kan benytte seg av rabattordningen, og må betale vanlig pris på tannhelsetjeneste – også i den offentlige tannhelsetjenesten, forklarer fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Les også:  46,5 kilometer ny asfalt på Helgeland

Endringen er altså gjort for ikke å bryte med regelverket i EØS-avtalen, og fylkeskommunene er oppfordret til å gjøre endringen umiddelbart.

– Ved at aldersgruppen mellom 21 og 24 år nå kun får 25 prosent egenbetaling er det etter departementets vurdering i tråd med regelverket om statsstøtte i EØS-avtalen, fordi  denne egenbetalingen gjør at denne aldersgruppen blir en del av det solidariske tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten. Alle opp til 18 år har gratis tannbehandling. Alle mellom 19 og 24 behandles nå likt med kun 25 prosent egenandel, forklarer Torset.

Les også:  5, 6 millioner til Vegaøyan verdensarvområde

Endringen der flere av de unge voksne kommer inn under en mer prisgunstig ordning, er en del av regjeringens budsjettforlik med Sosialistisk Venstreparti.

– Sosialistisk Venstreparti fikk gjennom en styrking av den offentlige tannhelsetjenesten med 280 millioner kroner. I revidert nasjonalbudsjett vil denne ekstra satsingen på unge voksne gi et enda gunstigere tilbud til alle mellom 21 og 24 år. Og vil forhåpentlig gjøre at også studenter som er vant til å måtte snu på krona, også vil kunne prioritere god tannhelse. Det har man igjen for resten av livet, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.