9 millioner kroner til kulturminner i Nordland

nfk

Fylkesrådet gir 9 millioner kroner i tilskudd til fredete bygninger og kulturmiljø i privat eie for 2023.

De historiske bygningsmiljøene som nå får tilskudd, representerer hver for seg unike fortellinger om liv og virke i vårt langstrakte fylke. Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset forteller at også bygningsvern må sees i et bærekraftig perspektiv. 

– Ved å gi tilskudd til denne viktige delen av kulturarven vår bidrar vi til at Nordlands historie blir tatt vare på og formidlet videre til oss som lever i dag og til fremtidige generasjoner, forteller Christian Torset.  

Les også:  Arbeiderpartiet vil styrke veterinærtjenestene i Nordland

Et av hovedmålene med tilskuddsordningen er å legge til rette for bærekraftig verdiskaping og bruk. Nordlands fredete bygninger og kulturmiljø er verdifulle eksempler på gjenbruk og grønn omstilling. 

-Tilskuddene forlenger levetiden for bygninger og legger til rette for godt handverk og nøysom utnyttelse av materialer og ressurser. På den måten kan kulturarven være med på å vise vei inn i en ny tid hvor hensynet til naturen og miljøet alltid bør komme først, underbygger Torset.  

Les også:  Romindustrien i nord skyter fart

Fylkesråden har i sitt forslag til fordeling vektlagt at tilskuddene medfører økt aktivitet gjennom handel av byggevarer, og bruk av lokal handverkskompetanse. Dette gjelder småskalaprodusenter av materialer, men også sysselsetting av folk med særskilt byggfaglig kompetanse. 

– Vi ser at tilskuddene kommer lokalsamfunn til gode. Det skapes aktivitet og engasjement rundt arbeidet med kulturminnene, noe som også bidrar til identitetsskaping og fellesskap knyttet rundt de ulike, unike bygningsmiljøene. Og dette handler selvsagt også om stedsutvikling og ivaretakelse av vår felles kulturarv, avslutter Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.