Nordland fylkeskommune: Godt resultat og mer til investeringer

nfk

Regnskapet for Nordland fylkeskommune for 2022 viser et driftsresultat på 790 millioner kroner. – Resultatet er større enn budsjettert, men er godt å ha med seg når vi skal bygge to nye videregående skoler, investere i fylkesveger og elektrifisere ferjene våre, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik.

Han er også ansvarlig for økonomien i fylkeskommunen, og forklarer at driftsresultatet er høyere enn ventet av flere forskjellige årsaker.

– Vi fikk inn hele 234 millioner kroner mer enn ventet i skatteinntekter, og det er den fremste forklaringen. Det tyder på at det går veldig godt i næringslivet og arbeidslivet i Nordland, noe som er positivt etter de utfordrende tidene hele Europa har vært gjennom med både pandemi og krig, sier han. I tillegg viser han til at havbruksfondet er en variabel som er vanskelig å spå. Der er det budsjettert med 25 millioner kroner i inntekter hvert år, men for 2022 endte det opp i over 79 millioner kroner for fylkeskommunens del. På grunn av renteutviklingen i Norge i fjor endte også renteinntektene på hele 49 millioner kroner over det man kunne forvente da budsjettet ble lagt mer enn et år tidligere. Totalt ble dermed inntektene 385 millioner høyere enn budsjettert for 2022.

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

– Vi kan ikke regne med så store ekstrainntekter hvert år, selv om en del variabler har slått svært positivt ut for oss de siste årene, sier Eggesvik. Likevel mener han at den trygge økonomistyringen og gode driftsresultater i fylkeskommunen gir nordlendingene en fordel fremfor de som bor i mange andre fylker.

– Ja, absolutt. Mens vi ser at andre må legge ned skoler og ta ned ferjedrift for å ha råd til å investere. Vi i Nordland kan i stedet bruke mer av fond og ta opp mindre lån. Det fører igjen til at vi kan opprettholde drift av skoler, veg, hurtigbåter, ferjer og busser, påpeker nestlederen.

Les også:  LESERINNLEGG: Døgnåpent PCI-senter må på plass!

Eggesvik er nå betinget optimist for fylkeskommunen i årene fremover, til tross for synkende inntekter som kommer av en ventet nedgang i både folketall og antall skoleelever i Nordland, og en urovekkende høy prisstigning innenfor både veg og drivstoff.

– Det er ikke tvil om at vi i Nordland har styrt økonomien trygt i mange år. Det gode resultatet for 2023 gir oss en enda større buffer til å investere i både nye skolebygg og muligheter til å gjennomføre fylkesvegprosjekter, sier Eggesvik. Men han tror likevel ikke at økonomien kommer til å se helt rosenrød ut i årene fremover.

Les også:  46,5 kilometer ny asfalt på Helgeland

– Nei, det er ikke akkurat rom for en kjøpefest. Omstilling må fortsatt til for å tilpasse driften til inntektene vi kommer til å få i årene fremover. Samtidig arbeider vi for at forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene blir bra for fylket vårt. Det er viktig for at vi kan gi gode tjenester til befolkningen i Nordland, avslutter han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.