frivillighet norge

Opposisjonen mer ambisiøs på momskompensasjon

Frivilligheten er skuffet over at regjeringen ikke innfrir hovedkravet om rettighetsfestet og full momskompensasjon. – Det er kanskje for sent, men hvis dere går i regjering med oss, skal dere få regelstyrt... Les mer »
frivillig.no

Frivillige organisasjoner sliter med rekrutteringen, men har de åpnet døra?

I en ny rapport om kommunal frivillighetspolitikk peker organisasjonene i de 26 kartlagte kommunene på rekruttering som deres største utfordring. Særing i små og mellomstore kommuner oppgis rekruttering som den største utfordringen.... Les mer »
frivillig.no

Populært nyttårsforsett: Å bli frivillig i en organisasjon

Nå renner det inn med meldinger fra folk som ønsker å bli frivillige, til organisasjoner over hele landet. Den første uka i 2019 har det kommet inn over 900 meldinger gjennom Frivillig.no... Les mer »