LESERINNLEGG: Trenger Norge pårørende?

nordland sp

Familieomsorgen blir gjerne omtalt som den usynlige omsorgen, som knapt registreres i saksbehandling, statistikker, nasjonalregnskap eller offentlige utredninger, til tross for at den har en årsverksinnsats på størrelse med den offentlige omsorgstjenesten.

Av Siv Mossleth 1 kandidat Nordland Senterparti, Wilfred Nordlund 2. kandidat Nordland Senterparti og Trine Fagervik 3. kandidat Nordland Senterparti

800 000 pårørende i Norge står i dag for 110 000 årsverk, som tilsvarer en verdi på 40 mrd. kroner.

Senterpartiet opplever at pårørende, spesielt innenfor psykisk helse, opplever at deres mening ikke blir tatt med når en de står nært blir syk, er syk eller rusavhengig. Pårørende opplever at jobben de gjør blir tatt som en selvfølge uten at de får noe igjen får innsatsen.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Mange pårørende blir syke og utslitte. Å være pårørende for psykisk syke er tøft og vanskelig. Mange pårørende føler skam over sykdom som har rammet deres nærmeste. 

Senterpartiet vet at mange pårørende setter seg i gjeld for å hjelpe den syke når den har mistet sin inntekt eller ytelser fra NAV. Vi i Senterpartiet vet at personer med psykisk sykdom skrives ut, sendes hjem og overlates til seg selv uten at den pårørende er varslet.

Det er på høy tid at den pårørende løftes opp og anerkjennes for den jobben de gjør. Det må mer penger inn i psykisk helse. Senterpartiet vil stoppe nedleggelse av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern. Flere plasser betyr bedre og raskere behandling. Det vil redusere arbeidsmengden til den pårørende og viktigst av alt: Sørge for at psykisk syke kommer raskere til behandling og tilbake til for eksempel arbeidslivet. 

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Senterpartiet vil arbeide for at alle kommuner skal tilby lavterskeltiltak for å forebygge psykisk uhelse, dette vil også være den pårørende til hjelp både for å bryte ned stigma og for å kunne gi avlastning. Senterpartiet sier JA, klart vi trenger pårørende i Norge. Vi skal være de pårørendes stemme og gi dem den status og hyllest de fortjener. Dette skal vi ved å sikre økonomiske rammere som gir en reel styrkning av en omsorgstønadsordning og forbedre pårørendes permisjonsrettigheter i arbeidslivet for å sikre beder muligheter for å kombinere arbeidsliv og omsorgsarbeid.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Senterpartiet mener at Norge trenger alle sine medborgere. Ved å gi alle muligheten til å ha en så god helse som mulig vil Norge tjene på det i alle ledd. Arbeidet som blir gjort av de mange pårørende i dette landet blir ikke nok respektert og verdsatt av nåværende regjering. Senterpartiet vil stå i spissen for en ny, bedre og moderne pårørendepolitikk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.