frivillig

Helhetlig frivillighetspolitikk gir gode resultater

Ny forskning viser at kommuner som har en frivillighetspolitikk samarbeider bedre med frivillige organisasjoner. Funn fra Institutt for samfunnsforskning viser at kommuner som har en frivillighetspolitikk skiller seg fra kommunene som ikke... Les mer »
frivillig.no

Frivillig innsats skaper verdier for omlag 76 milliarder

Torsdag presenterte SSB satellittregnskapet for frivillig sektor. Her vises det at frivillig arbeid bidro med en verdiskaping tilsvarende 75,7 mrd. i 2017. Frivillighet Norge mener tallene viser hvor viktig frivillig sektor er for samfunnet vårt. –... Les mer »
Frivillighet Norge

Kulturministeren vil forenkle frivillighet

Torsdag 24. oktober på Frivillighetshuset i Oslo, lanserer Kulturminister Trine Skei Grande integrasjonsløsningen som vil bidra til å forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoners medlemsregistre og Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret. Løsningen er et viktig... Les mer »
frivillig

Fortsatt moms på dugnad

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er momskompensasjonen for frivillige organisasjoner økt til 1,7 milliarder kroner. Det er ikke nok til å fjerne moms på dugnad. – Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig aktivitet, mener... Les mer »
Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund tar kostnadsnivået i idretten på alvor

Ferske tall fra Frivillighet Norge viser at i 27 % av barnefamiliene med ett til to barn har én eller flere i familien latt være å delta på en fritidsaktivitet på grunn... Les mer »
frivillighet moms

– Uforståelig at moms på dugnad ikke fjernes

Tirsdag la familie- og kulturkomiteen frem sin innstilling til Stortinget om ny frivillighetspolitikk. Frivillighet Norge er ikke imponert. – Rettighetsfestet og full momskompensasjon har vært hovedkravet fra en samlet frivillighet i lang... Les mer »
frivillighet norge

Opposisjonen mer ambisiøs på momskompensasjon

Frivilligheten er skuffet over at regjeringen ikke innfrir hovedkravet om rettighetsfestet og full momskompensasjon. – Det er kanskje for sent, men hvis dere går i regjering med oss, skal dere få regelstyrt... Les mer »
frivillig.no

Frivillige organisasjoner sliter med rekrutteringen, men har de åpnet døra?

I en ny rapport om kommunal frivillighetspolitikk peker organisasjonene i de 26 kartlagte kommunene på rekruttering som deres største utfordring. Særing i små og mellomstore kommuner oppgis rekruttering som den største utfordringen.... Les mer »
frivillig.no

Populært nyttårsforsett: Å bli frivillig i en organisasjon

Nå renner det inn med meldinger fra folk som ønsker å bli frivillige, til organisasjoner over hele landet. Den første uka i 2019 har det kommet inn over 900 meldinger gjennom Frivillig.no... Les mer »