Støtter Hemnes kommune

arbeider

– Hemnes kommune har havnet i en akutt krisesituasjon med nedlegging av hjørnesteinsbedriften Natre. Derfor er det viktig at fylkesrådet nå går inn med et tilskudd på 2,8 millioner kroner til et felles omstillings- og utviklingsprosjekt. Målsetningen er å få innlemmet Hemnes kommune i et større statlig omstillingsprogram, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Hemnes kommune har hatt sterk nedgang i sysselsetting i næringslivet siden 2016 og fram til i dag. I likhet med flere kommuner i fylket har Hemnes en negativ befolkningsutvikling med stadig flere eldre. Det har over tid gitt en alvorlig situasjon der utviklingen av lokalsamfunnet og tjenestetilbudene i kommunen trues.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Dette var bakgrunnen for at Hemnes kommune allerede våren 2021 søkte om tilskudd fra Nordland fylkeskommune til et prosjekt for en styrket næringslivssatsing. «Utviklingsprosjekt for næring i Hemnes». Dette prosjektet hadde en tilskuddsramme på seks millioner kroner over tre år. Det er siste del av dette tilskuddet som nå utbetales.

Siste halve året er situasjonen sterkt forverret, med nedleggingen av bedriften Natre og omstrukturering av NCP, noe som innebærer tap av omlag 120 arbeidsplasser. Denne bevilgningen vil bidra til at Hemnes kan ta motgrep tidlig. Tid vil være en kritisk faktor for å få opp ny aktivitet  blant annet i lokalene til Natre på Hemnesberget. 

Les også:  Flyrutene i Nordland må bedres

I situasjonen som har oppstått har fylkeskommunen i lag med kommunen jobbet for å koble på kommunal- og distrikts departementet. 
Fylkesrådslederen berømmer kommunen for å være tidlig og kraftfullt på i denne kritiske tiden for Hemnes. Det jobbes i dag opp mot departementet for å få status som omstillingskommune, og dermed få tilgang til statlige omstillingsmidler. Eide har i lag med blant annet ordfører drøftet saken med kommunalministeren.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

– Men før vi får en avklaring på dette er det viktig at vi i fylkeskommunen bidrar i en vanskelig situasjonen både for arbeidstakerne og for kommunen, sier Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.