arbeider

Støtter Hemnes kommune

– Hemnes kommune har havnet i en akutt krisesituasjon med nedlegging av hjørnesteinsbedriften Natre. Derfor er det viktig at fylkesrådet nå går inn med et tilskudd på 2,8 millioner kroner til et felles... Les mer »
Foto: Wikipedia/Hak028

Ny ordfører i Hemnes valgt ved loddtrekning!

I Hemnes kommune ble de ikke enige om hvem som skal styre. Torsdag måtte det hele avgjøres med loddtrekning, opplyser NRK. I forkant hadde det vært to voteringer om ordførerkandidat, uten flertallsresultat, opplyser... Les mer »
statskog

Friluftslivet i Nordland får hjelp

Fjellmedisinsk kurs, søppelrydding, discgolf, treretters uteservering, arboret og torvgamme får nå støtte fra Statskog. Det gjør også 100 andre friluftsprosjekt landet rundt. Etter vårens søknadsrunde er det nemlig klart hvilke prosjekt som... Les mer »
nfk

– Gratulerer til Natre på Hemnes

Natre Vinduer AS, avdeling Hemnes, vant den regionale Mangfoldsprisen. Vinneren har ansatte fra 20 forskjellige nasjoner, og juryen roser den for aktivt å skape et inkluderende arbeidsmiljø.  – Dette er strålende nyheter,... Les mer »
statskog

Disse prosjektene i Nordland får penger fra Statskogmillionen

107 lag, foreninger og organisasjoner landet rundt får nå pengestøtte fra Statskog til friluftslivsprosjekt og bærekraftig bruk av norsk natur. Tildelingene handler gjerne om utstyr til stirydding, klopplegging og merking av stier,... Les mer »
natur snø

Vil begrense skogvern på Helgeland

– Skogvern er viktig for bevaring av artsmangfold, men vi vet også nå at bærekraftig drift av skogen er bedre for klimaet enn at den står og råtner på rot. Derfor ønsker... Les mer »
Foto: Daniel DeNiazi

To biler i trafikkulykke på Hemnes

Politiet fikk en melding om en trafikkulykke mellom to biler ved Bjerka på E& på Hemnes søndag i 12-tiden. Fire personer er involvert. Det var ikke opplysninger om alvorlig personskade. Nødetatene rykket... Les mer »
statsforvalteren i nordland

Stort behov for flere verger i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har et stort behov for verger i fylket. Det gjelder særlig for kommunene i Vesterålen, Vest-Lofoten, Salten unntatt Bodø, og kommunene Brønnøy, Hattfjelldal, Hemnes og Herøy. De fleste verger... Les mer »
hund

Ekstraordinær båndtvang i deler av Nordland

Etter nøye vurdering har fylkesmannen innført båndtvang i deler av Nordland med virkning fra torsdag 19. mars 2020, opplyser Gildeskål kommune. Formålet med påbudet er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler,... Les mer »
natur snø

Vern skal utredes for 18 skogområder i Nordland

18 kartlagte skogområder i Nordland skal vurderes for vern. Den økonomiske betydningen for skognæring og treforedlingsindustri blir utredet. – Det er en klar politisk føring å øke vernet på Statskog sin grunn.... Les mer »