Statens vegvesen satser på klimavennlig asfalt

statens vegvesen

Statens vegvesen velger mer klimavennlig asfalt og belønner utslippskutt hos entreprenørene. I disse dager inngår Statens vegvesen 27 kontrakter til en samlet verdi av 1250 mill. kr for vedlikehold av vegdekkene på om lag 1000 km riksveg.

Arbeidene ute på vegen starter så snart telen er ute av bakken. I starten av mai vil asfaltarbeiderne legge den første asfalten på riksvegene. Vegvesenets entreprenører kommer til å legge nesten 1 mill. tonn asfalt på riksvegene i løpet av sesongen. Hvilke strekninger som får asfalt i år, ble planlagt i fjor høst. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger, så kan det bli aktuelt å omprioritere eller å justere omfanget.

Les også:  Slik unngår du vannplaning og skader på bilen

– Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres mindre omfattende arbeid over kortere strekninger, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder asfalt i Statens vegvesen.

I alle kontraktene stilles det krav om en internasjonal miljødeklarasjon for de mest brukte massetypene, såkalt EPD (Environmental Product Declaration). Dette viser blant annet hvor mye CO2 som slippes ut for hvert tonn asfalt.

I om lag halvparten av årets kontrakter vektlegges CO2-utslipp eller andre tiltak som forbedrer kvaliteten på asfalten, ved tildeling av asfaltkontraktene.

Les også:  Refleks redder hundeliv

Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerheten. Det gir et godt veggrep som sikrer fremkommelighet og gir god kjørekomfort.

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksvegene. Vi gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data om spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Les også:  Starter strekningsmåling av fart mellom Melbu og Stokmarknes

Asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter som regel i mai og varer ut september. Når asfaltsesongen starter, ber vi trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.

– Vi ber om at alle beregner litt mer tid på å komme fram mens arbeidet pågår. Ta det med ro og vis hensyn til de som jobber på vegen. De er der for oss alle, sier Lunaas.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.