Sortland blir GNIST-kommune

nfk

– Vi gratulerer Sortland kommune som er blitt valgt ut som GNIST-kommune for 2022 av blant andre Design og arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland, som bidrar med 200 000 kroner for å realisere prosjektet.

– Sortland har gjort mye bra, spesielt retta mot barn og unge, de har også vært aktive med utvikling av tettstedpakker for sentrum. Når nå kommune, privat næringsliv og innbyggere går sammen om å skape et attraktivt sentrum, vil vi uttrykke vår støtte gjennom å dekke deltakeravgiften i GNIST-programmet, sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

Les også:  Ny quiz-bok: Kan du Nord-Norge?

Hun legger til at de nye innovative samarbeidsmodellene som GNIST bidrar med vil gi en sterkere felles forståelse og mer samskaping i kommunen.

– Det er svært positivt også i et regionalt perspektiv, sier fylkesråden.

Utfordringen Sortland har spilt inn og som de sammen med berørte parter og lokale entreprenører ønsker å løse innenfor rammen av GNIST-prosjektet, er som følger:

«Sortland kommune har, gjennom samskaping, som mål å styrke Sortland som et attraktivt, bærekraftig og tilpasningsdyktig regionsenter. Sortland skal være en smart by som setter innbyggerne i sentrum og bygger på stedets fortrinn og vår felles identitet.»

Les også:  49 fikk statsstøtte til å berge kulturminner i Nordland

– Det skjer mye positivt i Sortland. Med et kompakt sentrum er det mange planer for ulike områder som griper inn i hverandre. Gjennom koordinert målsetting og realisering for ulike tiltak vil en oppnå forsterkede synergieffekter utover det hvert enkelt prosjekt vil kunne gi. Samskaping mellom næringsliv, innbyggere og kommune vil være et velegnet verktøy for at Sortland skal videreutvikles. Gjennom GNIST får kommunen god drahjelp med prosessen med å få flere parter til i fellesskap å bevege seg  fra plan til handling, sier ordfører i Sortland kommune Karl-Erling Nordlund (Sp).

Les også:  Norsk jernbanemuseum: Stålvogntogets siste reis på Nordlandsbanen

– Sortland kommune setter stor pris på å være årets GNIST-kommune i Nordland. Tusen takk til Nordland fylkeskommune som har finansiert vår deltagelse i GNIST-programmet.  Vi håper vår erfaring kan komme til nytte i resten av Nordland, sier ordføreren.

Både han og fylkesråd Haukland løfter fram at deltakelsen vil gi synlighet nasjonalt og internasjonalt – og fremme kommunen som en spennende samarbeidspartner for innovasjon og nyskaping. Som GNIST-kommune vil Sortland også kunne nye godt av en kunnskaps- og erfaringsdeling med kommuner og regioner med lignende utfordringer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.