Ny undersøkelse: 5 av 10 vil forby elsparkesykkel på fortau

Elsparkesykkel

I en fersk spørreundersøkelse svarer 52 prosent at det bør innføres forbud mot å bruke elsparkesykkel på fortau. Høyest andel finner en i Oslo.

– Dette er ett av forslagene til ytterligere innstramninger til de nye reglene for elsparkesykler som trolig blir innført i mai i år. At over halvparten ønsker et slikt forbud er ikke overraskende med tanke på at konfliktnivået rundt elsparkesykler på fortau har vært høyt lenge. Samtidig viser undersøkelsen at andelen som ønsker forbud er høyest i Oslo der det har vært mange ulykker og skader, og også en rekke episoder hvor elsparkesyklister har kjørt på fotgjengere på fortauet, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Les også:  Smarte råd til katteeiere i ferien

Mange land i Europa har allerede innført et forbud mot kjøring av elsparkesykkel på fortau.

I januar ble det kjent at regjeringen strammer inn reglene for elsparkesykkel i løpet av våren. Det blir promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for barn under 15 år.

– Dette er tiltak vi støtter, og som forhåpentligvis vil bidra til å senke de altfor høye ulykkestallene vi har sett tidligere år. Samtidig blir elsparkesykler nå klassifisert som motorvogn, og vi er bekymret for sikkerheten for de yngste når de nye reglene innebærer at et barn på 12 år lovlig kan kjøre i trafikken med et motorisert kjøretøy. I tillegg ønsker vi et generelt hjelmpåbud for alle som bruker elsparkesykkel slik Danmark har innført, sier han.

Les også:  Rekordhøy interesse for turer i norsk natur

I undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk like før påske, kommer det i tillegg frem at forslaget om forbud får minst oppslutning i aldersgruppen 18 til 29 år med 34 prosent, mens hele 65 prosent i alderen 60+ støtter et forbud.

Geografisk er andelen som ønsker forbud høyest i Oslo med 55 prosent, og lavest i Trøndelag og Nord-Norge med 47 prosent.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

Slik er de nye reglene:

  • Promillegrense på 0,2.
  • Elsparkesykkel omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Det innføres nedre aldersgrense på 12 år.
  • Det blir påbudt med hjelm for barn under 15 år.

Følgende innstramminger utredes i tillegg:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier.
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.