Sjokktall: Halvparten av kontrollerte restauranter i Nordland fulgte ikke loven!

skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland har gjennom 2022 kontrollert 55serveringssteder i Nordland. Hos flere enn halvparten av virksomhetene avdekket de lovbrudd. 

Både arbeidsavtaler, lønn i henhold til tariffavtaler og overtidsgodtgjørelse, føring av personallister og hvorvidt virksomhetene har innbetalt skatter- og avgifter til rett tid er kontrollert. I tillegg er stønadsforhold der arbeidstakere mottar ytelser fra NAV ettergått. 

Oppsummert avdekket a-krimsenteret i løpet av fjoråret en rekke lovbrudd av varierende alvorlighetsgrad hos 1 av 2 virksomheter:  

  • Arbeidsavtaler som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven, mangelfull føring av personallister, grove brudd på arbeidstidsbestemmelser, og flere tilfeller der arbeidstakere ikke har fått allmenngjort lønn og overtidstillegg som de har krav på. 
  • Flere trygdemisbruksaker, der arbeidstakere som mottar ytelser fra NAV har underrapportert eget arbeidsomfang og slik fått utbetalt mer enn de har rett på. 
  • Manglende innbetaling av skatter- og avgifter.
Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

– Vi har over tid erfart at serveringsbransjen er utsatt for arbeidslivskriminalitet, og dessverre underbygger også kontrollene våre dette, sier leder for a-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen.

– Vi ser enkeltaktører som både stjeler fra velferdsstaten, ødelegger for de som driver seriøst i form av konkurransevridning, og ikke minst utnytter sårbare arbeidstakere. Vi påtraff utenlandske arbeidstakere med en daglig arbeidstid på over 16 timer over lange perioder, uten å få lovpålagt hviletid, og som i tillegg jobbet svært mye overtid uten kompensasjon. Det ser vi svært alvorlig på, fortsetter han.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

Også flere ungdommer fortalte om ugunstige arbeidsvilkår som lite forutsigbarhet, lange vakter uten mulighet for pause, og dårlig eller mangelfull opplæring.

– Ungdommen er fremtidens arbeidskraft, som gjør det særskilt viktig at disse ivaretas og sikres et godt møte med arbeidslivet. De er gjerne også redde for å miste jobben eller å få dårlige referanser dersom de melder fra om kritikkverdige forhold eller stiller krav, sier Jacobsen. 

Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 2 600 000 kroner. I tillegg har de gitt overtredelsesgebyrer på til sammen ca. 130 000 kroner for den manglende føring av personallister.

Les også:  Brukthandelloven endres: Dette har vi kjempet for i 5 år

– Dette bør være et tydelig signal til useriøse aktører om at regelverket skal etterleves. At vi så gjennomgående finner lovbrudd er åpenbart både bekymringsfullt, samtidig som det viser viktigheten av at a-krimsenteret er til stede og synlige i de risikoutsatte næringene for å krympe useriøse aktørers handlingsrom. 

– I tillegg til å følge opp alle avdekkede lovbrudd, kommer vi vil til å fortsette å følge tett med på restaurantnæringen i Nordland. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.