Sjøfartsnæringen vil bruke 5 milliarder dollar på å kutte klimautslipp

natt båt

De største globale skipsfartsorganisasjonene tar nå et kollektivt ansvar for forskning og utvikling på lavutslippsteknologi, finansiert via en internasjonal og selvpålagt drivstoffavgift.

En bred sammenslutning av de største bransjeorganisasjonene innen internasjonal shipping, leverte onsdag et forslag til resolusjon til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Resolusjonen foreslår å opprette en ny ikke-statlig organisasjon som skal forske på og utvikle nye lav- og nullutslippsløsninger for skipstransport og drivstoff, som rederiene fritt kan ta i bruk. For å finansiere dette, foreslår resolusjonen å innføre en obligatorisk avgift på maritim bunkers til skip og rigger, som vil skaffe 5 milliarder dollar til et FoU-fond over en femårsperiode.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

– Målet er å utvikle kommersielt levedyktige nullutslippsskip innen begynnelsen av 2030-tallet. Mye av teknologien vi tror blir avgjørende – som hydrogen og ammoniakk, brenselceller, batterier og syntetisk brensel produsert fra fornybare energikilder – finnes allerede. Men det finnes ikke i en skala som gjør at dette forløpig kan tas i bruk av store havgåendeende skip, sier Tor Christian Sletner, Visepresident og Europaansvarlig for Cruise Lines International Association (CLIA), som er en av forslagsstillerne.

IMOs medlemsstater ble i 2018 enige om ambisiøse klimamål for sjøfartssektoren, som står for 2 prosent av menneskeskapte klimagassutslipp. Sektoren skal kutte 50 prosent innen 2050, uavhengig av vekst i handel, med full avkarbonisering så raskt som mulig. Målet for 2050 vil kreve en forbedring av karboneffektivitet på opptil 90 prosent, som er uforenlig med en fortsatt langsiktig bruk av fossile brensler ved kommersiell skipsfart.

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

Sletner tror et felles intenasjonalt forsknings- og utviklingsfond er helt avgjørende for å nå målet.

– For å nå klimamålene, må skipsfarten kutte utslippene langt raskere enn i dag. Næringens eget forslag samler forskningsinnsatsen og sørger for finansiering av lovende teknologier og at de beste løsningene blir tilgjengelige for alle. Samtidig sikrer en FoU-avgift at de som brenner mest bunkers og således slipper ut mest klimagasser, også betaler mest, sier han.

Les også:  Stenger Rishatt-tunnelen på dagtid

Forslagsstillerne er Baltic and International Maritime Council (BIMCO), Cruise Lines International Association (CLIA), Intercargo, Interferry, International Chamber of Shipping (ICS), Intertanko, International Parcel Tankers Association (IPTA), og World Shipping Council (WSC).

Forslaget til resolusjon vil bli behandlet på det neste møtet til IMOs Miljøvernkomité (MEPC) 30. mars–3. april 2020 og vil med stor sannsynlighet bli vedtatt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.