Sikrer framtidas skoger

statskog

Framtidas generasjoner har også rett på store skoger og kvalitetstømmer. Derfor skjerper nå Statskog kontrollen med nyplantingen. Dette er første året i en landsdekkende kvalitetskontroll på furu og gran plantet i 2020.

Statskog er landets største skogeier med 5,5 millioner dekar produktiv skog. I 2020 ble det plantet over to millioner furu- og granplanter på 12 000 dekar, i snitt 200 planter per dekar. Nå sjekker Statskog hvordan det har gått med plantene. Det blir sjekket hvor tett de står, om de har skader og hvor mange av plantene som av en eller annen grunn har bukket under.

– Dette er første gange vi gjennomfører en landsdekkende kvalitetskontroll på furu og gran av dette omfanget, forteller skogkonsulent hos Statskog, Rune Aamold. Tidligere har vi tatt stikkprøver, men vi ønsker bedre kontroll. Fra i år kontrolleres tre år gamle plantefelt hvert år.

SB Skog er Statskogs leverandør av skogtjenester og har ansvaret for å gjennomføre den store kontrollen som nå er i gang. På Sørlandet og Innlandet har de med seg skogstudenter fra Evenstad. 

Feltarbeiderne må se skogen fram i tid og vurdere områdene ut ifra jordsmonn og bonitet. Dersom treåringene står for tett, må det «lukes i bedet». Det utføres såkalt avstandsregulering når trærne har blitt 1-3 meter høye.

Les også:  Fjellferie i sommer? Dette må du tenke på

– Når vi planter, går vi etter faste rutiner og tabeller, forteller Rune Aamold. Jordsmonnets beskaffenhet legger føringer for avstanden mellom hver plante. Det må være nok næring til hver og en. Med gode jordsmonn er avstanden rundt 1,80 m mellom hver plante. I de fattigere fjellområdene må avstanden mellom hver plante økes til om lag 2,10 meter. 

– Denne jobben må vi gjøre i dag for å sikre våre etterfølgere kvalitetstømmer. Men det er langt dit. Etter tre år i jorda er grantrærne mellom 20-50 cm høye, sier Aamold.

Om lag 10-20 % av plantene bukker under.

– Foryngelsens største fiende er gransnutebillen. Etter hogst på gran, lukter billen «godsaker» og kommer flyvende for å nyte godt av den unge barken. Det skal lite til for at granplanten dør. Et jafs eller to fra billen, og planten er død, forteller Rune Aamold.

Andre årsaker til at plantene dør kan være tørke, for mye regn, frost og ulike dyr. Hare og rådyr napper opp og stjeler. Elgen kan være storspiser av furu. Hjort spiser gjerne gran. 

SB Skog og skogstudentene fra Evenstad er ute i felten og sjekker alt dette. Med tellestang, blokk og iPad tar de for seg hvert felt de har fått tildelt. Jobben er fleksibel. De jobber i nærheten av der de bor, slik at det skal være god logistikk. 

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– iPaden styrer jobben, forteller Connie Johansen i SB Skog. Der har vi kart over alle plantefeltene vi skal innom samt at vi rapporterer inn antall, avvik og nødvendige tiltak i en app. Selve tellejobben utfører vi med en tellestang. Det er litt matematikk. Vi ganger antallet planter som tellestanga favner med 20 og får antall planter per dekar.

Årets kontrolljobb startet 23. mai i Sarpsborg og Kongsvinger og beveger seg nordover. Plantefeltene sør for Elverum er ferdig sjekket ut. Resultatet så langt viser at det må suppleres med en del planter for å få et plantetall som er i tråd med Statskogs måltall. 

I andre uka i juni har kontrolljobben nådd Ljørdalen i Trysil. SB Skog og Evenstad-studentene kan fortelle at så langt har resultatene vist seg å være veldig varierende. Noen felter er veldig bra, andre ikke fullt så bra. Med tanke på hvor tørt det har vært de siste ukene, er de overrasket over hvor bra det jevnt over viser seg å være. Som på dagens felt i Ljørdalen.

Les også:  Fjellferie i sommer? Dette må du tenke på

– Plantene på dette feltet ser bra ut, forteller Christina Anouk Holtslag og Marita Myrene. Det har kommet nye friske toppskudd på plantene, et tegn på at de lever og har det bra.

Connie Johansen, Christina Anouk Holtslag og Marita Myrene har godt skotøy og solide arbeidsklær. Jobben er fysisk, og det kan være ulendt å gå. Men det tar de blide jentene med gode smil.

– Det er litt vanskelig å gå noen steder, og det kan være vanskelig å se plantene. Vanskeligere vil det bli utover sommeren, når annen konkurrerende vegetasjon skyter i været, som for eksempel bringebærkratt og smyle. Men det er jo bare bagateller. Vi trives kjempegodt med jobben. Det er fantastisk å være ute i frisk luft, det er fredfullt og godt og veldig lærerikt.

SB Skog og Evenstad-studentene skal holde det gående ut juni. I juli blir det vanskeligere å se de unge plantene. Jobben må derfor gjennomføres innen juli. I fjellnære områder er det mindre konkurranse fra annen vegetasjon. Der kan jobben utføres utover sommeren og høsten. I Trøndelag og Nordland er arbeidet godt i gang, også der med mannskap fra SB Skog.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.