Rekordstor interesse for investeringer i landbruket

ost mat meieri

Innovasjon Norge har hatt rekordstor etterspørsel etter landbruksmidler i år, delvis som følge av koronakrisen. Prosjektene viser at det er stor vilje til omstilling og nytenkning i landbrukssektoren.

I starten av juni var det gitt tilsagn på 85% av årets rammer for tilskudd til prosjekter innenfor tradisjonelt landbruk . For landbruksvirkemidlene totalt sett er det gitt 1460 tildelinger hittil i 2020, og i penger utgjør dette 785 millioner kroner i tilskudd og 455 millioner i lån.

– At det er stor interesse for disse midlene tyder på optimisme, mange gode prosjekter og stor investeringsvilje i sektoren, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Både til tross for, og på grunn av koronasituasjonen, blir det gjort nye investeringer i landbruket og tilknyttet virksomhet. Det et er mange spennende prosjekter der aktørene viser evne til å omstille seg i en krevende situasjon.

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

Et eksempel på dette er Ostebygda, et samarbeid mellom bønder og fire ysteri i Hol i Hallingdal, som har måttet satse på dagligvaremarkedet etter at leveranser til hotell og restaurant falt vekk.

– Det er svært gledelig at det er stor investeringsvilje i det tradisjonelle landbruket og vilje til omstilling innenfor lokalmat og reiselivsområdet. For mange har koronaepedemien gjort dette ekstra krevende, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

Til tradisjonelle landbruksprosjekter har Innovasjon Norge hittil i år delt ut 485 millioner i tilskudd, og 415 millioner i lån. Dette går i hovedsak til investeringer i driftsbygninger og produksjonsutstyr for husdyrproduksjon og frukt- og grøntnæringen.

Les også:  Test: Disse kjøleboksene er best til bilferien

Innovasjon Norge prioriterer her prosjekter som gir økt matproduksjon der det er markedspotensial og er bærekraftige med tanke på miljø og dyrevelferd.

I tillegg til at det har vært rekordstor etterspørsel etter midlene, har det i år også vært en dreining mot at mere av midlene har gått til investeringer innen frukt og grønt.

Det er også en mengde gode prosjekter knyttet til lokalmat- og drikke, og natur- og kulturorienterte aktiviteter basert på ressurser i landbruk og reindrift. Flere av dem som har fått tilskudd og lån har måttet snu seg rundt og tenke nytt i en koronasituasjon, og mange lokalmatbedrifter har måttet gå over til produksjon til dagligvare, gårdsutsalg og direktelevering. Totalt er det bevilget rundt 86 millioner kroner i tilskudd til prosjekter innenfor dette området.

Les også:  REMA 1000 har aldri solgt mer grillmat

Det har også vært veldig stor pågang på midlene som går til bioenergiprosjekter, som skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

Mange har sett hvilken stor økonomisk gevinst en slik investering kan ha på gården, og det er flere og flere som går over til miljøvennlige gårdsvarmeanlegg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.