Kronprinsen åpner nytt studietilbud for tros- og livssynsledere

Foto: Det kongelige hoff

11. mars markerer Universitetet i Oslo og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn etableringen av en ny mastergrad for ledere i tros- og livssynssamfunn. Kronprins Haakon og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil delta ved markeringen.

– Det er bred politisk enighet om viktigheten av å etablere et utdanningstilbud for ledere fra bredden av tros- og livssynssamfunn. Vi er veldig glade for at intensjonen i integreringsforliket og vedtaket i statsbudsjettet nå følges opp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Nybø understreker at lik tilgang til utdanning for ledere i tros- og livssynssamfunn styrker forutsetningene for mer aktiv deltagelse i samfunnet.

– En god offentlig samtale får vi først når samfunnsaktører deltar på like premisser. En viktig jobb er derfor å sørge for relevante utdanningstilbud etter de kvalitetskrav og standarder vi har. I tillegg ønsker vi en tydelig kobling mellom utdanning og yrkesliv, noe nettopp denne konferansen fokuserer på, sier hun.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Kronprinsen og kongefamilien har lenge vist stor interesse for arbeid knyttet til religionsdialog og mangfold.

– Vi setter meget stor pris på Kongefamiliens engasjement i disse viktige sakene, og at Kronprinsen vil delta 11. mars. Ikke minst gir det et sterkt signal om nødvendigheten av denne utdanningen, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL.

Foto: Det kongelige hoff

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.