Ny rapport: Slik kan staten spare næringslivet for 30 milliarder kroner

Regnskap Norge

En fersk rapport bistår regjeringen med å redusere administrative kostnader for næringslivet. – Regjeringen er milevis fra sitt mål om å spare næringslivet for 11 milliarder kroner innen 2025. Rapporten vår inneholder 36 konkrete forslag som kan redusere næringslivets administrative byrder med 30 milliarder kroner. Fremover oppfordrer vi myndighetene til å etterstrebe bedre og smartere regulering, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. 

Konkursene i næringslivet fortsetter å øke. 

– Dette er bekymringsfullt. Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver, sier Regnskap Norge-direktøren som har oversendt en oppdatert forenklingsrapport til myndighetene. 

Stortinget og regjeringen har dårlig tid dersom de skal redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner i løpet av inneværende fire-års periode. I statsbudsjettet for 2024 opplyser regjeringen om at de foreløpig har forenklet for 160 millioner kroner. Det tilsvarer knapt 1,5 % av lovet beløp. 

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

– Nå etterlyser Regnskap Norge fortgang i forenklingene for næringslivet. Vår forenklingsrapport inneholder 36 forslag som kan spare næringslivet for 30 milliarder kroner. Fire av forslagene vil alene kunne spare næringslivet for rundt 24 milliarder kroner. Disse dreier seg om reise- og diettregelverket, kontantfri handel og elektronisk faktura, sier Aale-Hansen som forteller at forslagene er godt forankret i norske virksomheters hverdag: – Forenklingsforslagene er basert på den tette dialogen våre medlemmer, statsautoriserte regnskapsførere, har med nærmere 450 000 av landets små og mellomstore bedrifter. Mye av dagens regelverk tar svært mye tid å administrere. Tid som kunne bli brukt til verdiskaping og næringsutvikling. 

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

– Å jobbe med forenklinger er et kontinuerlig arbeid. Det handler om å gjøre eksisterende regler enklere å administrere. Samtidig handler det om å ikke innføre nye regler som belaster næringslivet mer enn nødvendig, sier Regnskap Norge-sjefen: – Vi oppfordrer myndighetene til fremover å etterstrebe bedre og smartere regulering. Det hjelper lite å forenkle med en hånd når det påføres nye byrder med den andre. Gode konsekvensutredninger er nøkkelen. Vi ber derfor myndighetene om å føre et netto forenklingsregnskap som forteller konsekvensene av både forenklingene og nye byrder. 

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

Flertallet av forslagene i Regnskap Norges forenklingsrapport berører skatte- og avgiftsregelverket. 

– Vi erfarer at Finansdepartementet ikke er like ivrig etter å forenkle som Næringsdepartementet; blant annet fordi det påvirker statens inntekter. Vår utfordring til Finansministeren er å ta politisk grep og tydeliggjøre at også Finansdepartementet har som mål å redusere administrative kostnader for næringslivet. Det vil støtte opp under levedyktige bedrifter som deretter vil genere inntekter til staten. For øvrig flommer statskassen over av penger, i motsetning til de 99 % av norsk næringsliv som utgjør landet små og mellomstore bedrifter, avslutter Aale-Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.