Ny rapport: Rekordmange overgrep mot barn i konfliktsoner

kvinne islam

Antall alvorlige overgrep begått mot barn som vokser opp i krig og konflikt har ikke vært høyere siden 2005. Det kommer fram i en ny internasjonal rapport fra Redd Barna.

Verden greier ikke å beskytte de aller mest sårbare i krig og konflikt. Det viser Redd Barnas rapport «Stop the War on Children – Gender matters», den tredje i rekken for organisasjonen.

– Rapporten er dyster lesning og denne meningsløse ødeleggelsen av barns liv vil bare fortsette, med mindre verdens ledere og krigende parter respekterer og forholder seg til de reglene som finnes, selv i krig, og som skal beskytte disse barna, sier Redd Barnas generalsekretær, Birgitte Lange.

I 2018 var det rekordmange rapporterte tilfeller av det FN kategoriserer som seks grove forbrytelser mot barn i konfliktområder. Antallet har ikke vært høyere siden FN først begynte å registrere slike overgrep i 2005.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Redd Barnas rapport slår fast at minst 12.125 barn ble drept eller skadet i krig i 2018, en økning på 13 prosent fra året før. Det ble også registrert 1892 angrep på skoler og sykehus, noe som tilsvarer en økning på 32 prosent.

Farligst i Syria
I rapporten har Redd Barna listet opp de ti farligste landene for barn å vokse opp i. Listen er uendret fra 2017 til 2018, med Syria som det desidert farligste landet for barn. Hele 15 prosent av barna som ble registrert drept eller lemlestet i 2018 var fra Syria.

– Akkurat nå hagler bombene over barn i Idlib i Syria, mens toppledere fra hele verden samles for å diskutere internasjonale sikkerhetsspørsmål på sikkerhetskonferansen i München. Det er på tide at verdens ledere våger å være store for de minste blant oss, sier Lange.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Ifølge Redd Barna levde 415 millioner barn i konfliktsoner i 2018, 149 millioner av disse bodde i områder med hyppige kamphandlinger. Det tilsvarer rundt 133 ganger så mange barn som bor i Norge, ifølge tall fra SSB.

Jenter og gutter rammes ulikt
Årets rapport har i tillegg sett på hvordan jenter og gutter rammes ulikt av krig og konflikt.

Gutter blir oftest drept eller lemlestet, bortført eller rekruttert som barnesoldater. Av de mer enn 2500 barna som er rapportert bortført av væpnede grupper i 2018, var 80 prosent gutter. Gutter blir dessuten oftere drept i direkte kamphandlinger enn jenter.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Voldtekt er et våpen i krig som rammer langt flere jenter enn gutter. I perioden 2005 til 2018 ble det registrert rundt 20.000 tilfeller av seksuell vold mot barn som vokser opp i konfliktområder. Ifølge rapporten er mørketallene sannsynligvis langt høyere, fordi ofrene ofte blir utsatt for stigmatisering dersom de melder ifra om overgepene, eller ber om hjelp.

– Dette er helt uakseptabelt. Overgrep mot barn skal ikke kunne skje ustraffet. Vi forventer at internasjonale myndigheter jobber hardere for å stille overgripere til ansvar for sine handlinger. I tillegg må den internasjonale innsatsen for å beskytte barn i krig og sikre dem nødvendig hjelp styrkes, avslutter Lange.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.