Norsk Kylling får toppkarakter av Animalia

animalia

En omfattende revisjon av dyrevelferden til Norsk Kylling får karakter A i etisk regnskap. Fag- og forskningsorganisasjonen Animalia står bak revisjonen, som skryter av Norsk Kylling sitt helhetlige arbeid med dyrevelferd.

– Revisjonen er et viktig verktøy for å sikre at vi gjør de riktige tiltakene. Toppkarakteren A er en solid anerkjennelse til alle som jobber i verdikjeden vår, og jeg er stolt av at Animalia bekrefter at vi holder et høyt nivå på dyrevelferd, sier Tor Inge Lien, produksjonssjef i Norsk Kylling.

Les også:  4 av 10 nordmenn bruker skjerm daglig mens de spiser

Etisk regnskap er et revisjonsverktøy utviklet av Animalia, og en omfattende kartlegging av faktorene som påvirker dyrenes velferd i alt fra fjøs, transport og til slakteri. Viktige områder i revisjonen er plukking, transport, bedøving og avliving. I tillegg ser revisjonene på rutiner for registrering og oppfølging av avvik. 

Animalia mener samspillet Norsk Kylling har etablert med bøndene, de som plukker kyllingene i fjøs og sjåførene som frakter dyrene til slakteriet er svært viktig. Den beste vurderingen, karakteren A, viser at Norsk Kylling har kontroll i alle ledd, og bruker innsamlet statistikk til å avdekke problemområder og til å jobbe målrettet videre for å sikre helse og velferd hos fuglene.

Les også:  LESERINNLEGG: Vi har ikke råd til å tape tillit

– Bidrar til at vi blir enda bedre
Lien fremhever at den frivillige revisjonen er et viktig verktøy for evaluering og forbedring. –Selv om vi de siste årene har etablert oss på en solid A, kan vi alltid bli bedre. Samarbeidet med Animalia bidrar til at vi utvikler oss, og at vi får mulighet til å forbedre detaljer i verdikjeden. Det er viktig både for oss og for dyrevelferden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.