Konkurransetilsynet varsler mulig stans i Norwegians oppkjøp av Widerøe

norwegian

Konkurransetilsynet har i dag varslet at de vurderer å gripe inn i Norwegians oppkjøp av Widerøe. Norwegian er overrasket over tilsynets begrunnelse og er uenig i den foreløpige konklusjonen. 

– Vi er overrasket over Konkurransetilsynets varsling om en mulig stans av oppkjøpet. Dialogen med tilsynet har vært god og konstruktiv, og vi har levert inn omfattende dokumentasjon innen de fristene de har satt. Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen. Nå vil vi sette oss inn i Konkurransetilsynets foreløpige vurdering før vi svarer dem, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

– Jeg er svært skuffet over dagens varsel fra konkurransemyndighetene. Med Norwegian vil vi få en solid norsk industriell eier som ønsker å videreutvikle begge selskapene. Dette vil sikre helt nødvendig kollektivtransport i distriktene, i tillegg til å ivareta et attraktivt tilbud for gjennomgående flyreiser i hele Norge, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.

Både Norwegian og Widerøe mener at et sterkere, norsk luftfartsmiljø er en forutsetning for å sikre et godt tilbud til norske passasjerer. Vi står ovenfor en europeisk flyindustri i stor endring, og selv et samlet Norwegian og Widerøe blir en mindre aktør i internasjonal sammenheng. 

– Målet vårt er å skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle norske passasjerer, ikke minst med tanke på gjennomgående reiser. Widerøe og Norwegian har i svært liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre med ulike flyflåter og ulik operasjon. Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag. Widerøe vil bestå som egen merkevare og selskapet vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap, sier Karlsen. 

Norwegian har tiden frem til 8. desember til å svare på dagens varsel. Siste frist for Konkurransetilsynets endelige konklusjon er 3. januar 2024. Tilsynet kan imidlertid på ethvert tidspunkt før dette avslutte sin saksbehandling dersom de ikke finner grunnlag for inngrep mot oppkjøpet.

Både Norwegian og Widerøe vil fortsette å samarbeide med Konkurransetilsynet og dele all relevant informasjon med mål om å få transaksjonen godkjent så raskt som mulig.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.