Kan få hybelhus for borteboende elever i Nordland

nfk

Med 1800 borteboende elever er Nordland et av fylkene med aller flest hybelboere i videregående skole. Nå vil fylkesrådet bruke en halv million kroner for å finne ut hvordan elevene som må flytte kan få de beste boløsningene.

– Det å flytte for seg selv i en alder av 15-16 år medfører stort ansvar for de elevene det gjelder. Vi har i mange år allerede jobbet med å lette på dette ansvaret for borteboerne våre, gjennom tiltak som skolefrokost, sosiale tiltak på kveldstid og samarbeid med flere kommuner om tilgang til helsepersonell i skolehverdagen. I tillegg har borteboerstipendet fra Lånekassen økt de siste to årene. Nå går vi et hakk lenger og vil finne ut om hybelhus kan være et godt og realistisk tilbud i enkelte deler av Nordland, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Fredric Persson.

Les også:  7 tips for et vinterklart hus

Allerede i dag finnes det hybelhus eller internat knyttet til blågrønne linjer ved to av de videregående skolene i Nordland, på Kleiva i Sortland og Marka i Vefsn. På Kleiva er det allerede vedtatt å igangsette bygging av nytt internat, og erfaringene herfra vil også tas med i vurderingen rundt nye hybelhus, selv om disse ikke er helt sammenlignbare. 

– Ja, de erfaringene vi har derfra vil være viktige innspill, men hybelhus med elever fra flere forskjellige linjer i mer tettbygde strøk vil nok ha noen tilleggsutfordringer som vi også må undersøke før vi kan vurdere å sette i gang. I tillegg må også flere hensyn tas, som for eksempel pris og eventuell påvirkning på lokalt privat utleiemarked, mener fylkesråden.

Les også:  Oppdrettsmillioner til tre skoler i Nordland

Bodø er den byen i Nordland som har flest borteboere som går på videregående skole, og også en av de byene som har størst trykk i boligmarkedet. Derfor blir det her utredningen skjer i første omgang, selv om det er flere steder i Nordland at hybelhus har vært etterlyst, sier Persson.

– Det er nok i Bodø det er mest komplekse forhold å undersøke, og derfor gjør vi mesteparten av utredningen her. De fleste problemstillingene som kommer andre steder vil også dukke opp i Bodø, påpeker han.

Les også:  Vil legge ned sykehus i Nordland: – Nå må nordlandssamfunnet si ifra!

Utredningen rundt hybelhus starter tidlig i høst og skal være ferdig innen årsskiftet.

– Resultatet vil gi oss en pekepinn på både om og hvordan boligtilbudet til borteboerne våre skal rigges i fremtiden. Jeg er spent på hvilke konklusjoner som blir lagt fram og er glad for at vi får gjort denne jobben for skoleelevene våre. Nordland er tross alt ungdommens fylke, og ungdommen er Nordlands framtid. Da må vi legge best mulig til rette for at ungdommen skal lykkes, oppsummerer Persson.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.