Syklister: For høyt konfliktnivå på norske veier

trygg trafikk

Konflikter, frustrasjon og hensynsløse bilister. Det er syklistenes opplevelse av norsk trafikk. Det viser en ny undersøkelse blant norske syklister.

– Det er for høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister, og det liker vi dårlig. Manglende samspill og irritasjon mellom trafikanter kan lett føre til farlige situasjoner og ulykker, og er dermed et problem i seg selv, sier Paal-Gunnar Mathisen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Undersøkelsen er utført av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, og har kartlagt norske syklister opplevelse av å ferdes i trafikken.

Blant de som har syklet minst én gang det siste året svarer nærmere 5 av 10 – 47 prosent – at de opplever at bilistene ikke tar nok hensyn.

Les også:  Over 1 million til folkehelse i Nordland

– Både bilister og syklister har et ansvar for å vise hensyn til hverandre i trafikken. Men en bil gjør langt mer skade enn en sykkel, og særlig utsatt er syklende i blindsonen til større kjøretøy. Her er det viktig at syklende er oppmerksomme på sin plassering i forhold til kjøretøyet. Syklende har like stor rett til å bruke veibanen som kjørende, og kjørende har et særlig ansvar for å vise hensyn ovenfor sårbare trafikanter, fortsetter han.

Av de som har syklet det siste året er det hele 27 prosent, altså nærmere 3 av 10, som har opplevd konflikter med biler de siste 5 årene.

– Konfliktnivået mellom syklister og biler er altfor høyt. Syklende har rett til å føle seg trygge i trafikken, og dette viser tydelig at det er behov for å skille trafikantgruppene fra hverandre. Konflikter hører ikke hjemme i trafikken, det er et sted hvor vi skal vise hensyn til andre trafikanter, sier Mathisen.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Bruken av elsparkesykkel har eksplodert de siste årene, noe som også har skapt en rekke problemer i trafikken, spesielt i de store byene. 11 prosent av syklistene svarer at de har vært i konflikt med elsparkesyklister i løpet av de siste fem årene. I Oslo svarer hele 19 prosent at de har det.

Men blant elsparkesyklister svarer hele 1 av 4 – 24 prosent – at de har opplevd konflikt med fotgjengere i løpet av de siste 12 månedene, og nær like mange sier de har vært i konflikt med bilister.

Les også:  14 omkom i trafikken i mars

– Altfor mange elsparkesyklister forholder seg ikke til at kjøring på fortau skal skje på fotgjengernes premisser, noe som har ført til et høyt konfliktnivå. Mange fotgjengere har også blitt påkjørt og skadd. Fortauene er for fotgjengere, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov å kjøre der. Aller helst ønsker vi et forbud for kjøring på fortau, men det er å håpe at de nye reglene som nylig er innført bidrar til å dempe slike konflikter, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.