Havbrukskommunenes inntekter sikres

Samfunnsbedriftene

– Inntektsfall som følge av mindre salg av oppdrettstillatelser, lå an til å få dramatiske økonomiske følger for vertskapskommunene for havbruk. Det er svært oppløftende og klokt at regjeringen nå kompenserer for inntektsfallet, sier NFKKs styreleder og Hitra-ordfører, Ole L. Haugen.

Auksjonsinntektene fra salg av oppdrettstillatelser skal fordeles til vertskommunene gjennom nøkkel i havbruksfondet.

– Regjeringen tar nå ansvar og sikrer at havbrukskommunene får utbetalt mer enn det de fikk i 2020 og 2021. Det er bare rimelig når konsekvensene av forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble tydelige gjennom auksjonen om oppdrettstillatelser, sier Haugen.

– NFKK har gitt klare bekymringsmeldinger og fremmet krav rundt dette. Nå viser regjeringen at den har lyttet.

Mange vertskapskommuner har budsjettert med inntekter fra Havbruksfondet inneværende år. De ville derfor få økonomiske utfordringer som følge av lavere auksjonsinntekter.

– Havbrukskommunenes inntekter fra salg av oppdrettstillatelser bidrar til å utvikle kystsamfunnene. Inntektsfallet som det lå an til, ville gitt store økonomiske utfordringer. Kompensasjonen som nå kommer, viser at regjeringen leverer på egen politikk, fortsetter Haugen.

– I Hurdalsplattformen står det svart på hvitt at havbrukskommunene skal få en større andel av inntektene. Det leverer regjeringen på nå.

I Hurdalsplattformen stadfester også regjeringen at de vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter.

– Potensialet for økt verdiskaping innen bærekraftig sjømatproduksjon er kjempestort, og havbruk pekes på som en av næringene vi skal leve av i fremtiden. Vi forventer at regjeringen også fremover vil levere på egne politiske mål om å videreutvikle norsk sjømatproduksjon og sikre mer bearbeiding i Norge.

– Ballen ligger hos regjeringen, og vi forventer at de vil sikre rammevilkår som bidrar til utviklingen av næringen og landet i sin helhet, avslutter Haugen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.