Går for oppstart Glombergan i 2026

nfk

Fylkesrådet vil starte den omfattende oppgraderingen av fylkesveg 17 mellom Ørnes og Glomfjord. – Tre parseller blir tatt, og vi starter allerede i 2026, sier fylkesråd Lise Henriette Rånes.

I tråd med prioritering i Regional transportplan, foreslår fylkesrådet en omfattende oppgradering av fylkesveg 17 fra Ørnes til Glomfjord. Utbyggingen vil innebære oppgradering av de tre parsellene Spildra – Eidbukt, Neverdalen – Selstad og Glombergan – Setvikdalen.

– Vi har mål om å få sendt reguleringsplanene til behandling allerede høsten 2024, forteller fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Henriette Rånes.

Les også:  4 av 10 kan ikke sjekke alderen på bildekk selv

Nordland fylkeskommune gjennomførte et åpent informasjonsmøte på Ørnes allerede i oktober. Fylkesråd for finans og organisasjon, Anette Åbodsvik Bang, skjønner at det er stor interesse for prosjektet, og håper behandlingen av både reguleringsplaner og bompengesøknader skal gå raskt, en forutsetning for at prosjektet kan starte opp i 2026.

– I gjeldende økonomiplan ligger prosjektet inne med 130 millioner kroner. Nå øker vi denne summen til 325 millioner kroner, i økonomiplanen som vi legger fram i slutten av uka, røper fylkesråd Bang.

Hun er fornøyd med at man nå har funnet rom for å holde trykket oppe på dette viktige vegprosjektet.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

– Nordland fylkesting har vedtatt prinsippvedtaket for bompengefinansiering av et samlet prosjekt. Også Meløy kommune har gjort det samme prinsippvedtaket. Det gjør det veldig greit når vi nå setter i gang, at det er politisk enighet i dette prinsippet, påpeker Bang.

Kostnadsoverslagene for prosjektet er basert på gjeldende reguleringsplaner, og inneholder naturlig nok noe grad av usikkerhet.

– Likevel er vi tydelig på at vi nå går i gang med dette prosjektet, som er høyt prioritert av fylkestinget gjennom Regional transportplan. Nå gleder vi oss til å sette i gang, underbygger fylkesråd Rånes.

Les også:  Ny flyplass på Mo i Rana: – Staten må ta ansvar for økte kostnader

Med prosjektets beliggenhet og nærhet til alternative energikilder, mener Rånes det skal være mulig å kunne gjennomføre en utslippsfri anleggsperiode.

– Det må vi selvsagt komme tilbake til når detaljene er på plass. Men det ligger i alle fall som en ambisjon, avslutter fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Henriette Rånes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.