Fylkestinget i Nordland kritiske til Helse Nord

nfk

– Sykehus og helsetilbud i Nord-Norge kan ikke endres på uten at det blir sett i sammenheng med beredskap, sikkerhet, bosetting og forsvarsevne. Det sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland fylkesting, Elin Dahlseng Eide.

Nylig krevde et enstemmig fylkesting i Nordland at Helse Nord må få på plass risiko- og sårbarhetsanalyser før det blir bestemt store omveltninger for sykehusene og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Fylkestinget krever at det må ses på både bosetting, sikkerhetspolitikk og totalberedskap før viktige tilbud som akuttberedskap, føde- og barselstilbud blir rokket ved. 

– Det går ikke an å ta sykehusene ut av sammenhengen i Nord-Norge. Blant annet har bosetting i nord en strategisk betydning for nasjonens sikkerhet. Helse Nord kan ikke organisere seg bort fra det med bare et mål om å spare penger. Da kan vi like gjerne rulle ut rødløperen for dem som ikke vil oss godt, sier gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Stig Tore Skogsholm. Han viser til at sykehusstrukturen i nord representerer den aller viktigste infrastrukturen som gjør det mulig for folk å leve trygge og gode liv. 
–Dette er et desentralisert samfunnsoppdrag som det ikke går an å rasjonalisere bort. Strukturvurderinger knyttet til en så viktig sak kan ikke Helse Nord foreta alene, understreker Stig Tore Skogsholm.

Les også:  Oppdrettsmillioner til tre skoler i Nordland

I uttalelsen fra fylkestinget blir det pekt på at sykehusstruktur har stor betydning for framtidig bosetting i Nord-Norge, i tillegg til et sikkerhetspolitisk aspekt. 

– Derfor kan ikke vurderinger med så store følger for samfunnet besluttes av det regionale helseforetaket alene, sier også Eide, og viser til rapporten som tidligere i år kom fra totalberedskapskommisjonen. Der ble styrking av spesialisthelsetjenesten og akuttberedskapen i Nord-Norge anbefalt.

Les også:  Nordland fylkeskommune: Taktskifte med disponering av 32 milliarder

Utfordringer med å rekruttere helsepersonell og økende bruk av innleide vikarer øker kostnaden og er en del av årsaken til at det må kuttes. Fylkestinget forventer nå en langt mer aktiv tilnærming til rekruttering av helsepersonell i nord, både fra Helse Nord og fra storting og regjering.

– Skal man bli frisk må årsaken behandles, ikke bare symptomene. Det gjelder også Helse Nords utfordringer med rekruttering og økonomi. Kutt og sentralisering løser ikke denne utfordringen på lang sikt. Dette er en stor samfunnsoppgave som må løses i fellesskap – alle steiner må snus, og det er viktig at man bruker rett person på rett plass, påpeker Eide.  

Les også:  Markedsføring av Fitline

Fylkestinget er også kritisk til Helse Nords manglende åpenhet og tilbøyelighet til å unnta viktig informasjon fra offentligheten.

– Både innbyggere og kommuner må ha muligheten til å gi sine synspunkter på helt sentrale spørsmål. Vi må ha åpne prosesser, og det må være tindrende klart at så viktige spørsmål som dette må sikres en helt tydelig medvirkning, avslutter Skogsholm. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.