Fylkesmannen med liste over verneverdig natur i Nordland

nordland vei trafikk

Regjeringen og Stortinget har satt et mål om bevaring av et representativt utvalg av norsk natur. For å nå dette målet har Regjeringen prioritert å verne etter naturmangfoldloven, naturtyper og økosystemer som i dag er mindre godt dekket av vern, opplyser Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen i Nordland fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet 30.10.18 å gjøre en naturfaglig vurdering av områder som kan bidra til et representativt vern av norsk natur – supplerende vern fase I.

Les også:  Fylkesrådet gir 3 millioner til Evenes

I denne fasen skulle fylkesmennene identifisere og foreslå konkrete områder som kan være aktuelle for supplerende vern basert på eksisterende kunnskap og selvstendige faglige vurderinger.

Dette er ikke en verneprosess og innebærer ingen båndlegging av arealer. Det er et arbeid for å identifisere hvor verneverdiene finnes. Miljødirektoratet vil på bakgrunn av Fylkesmannens forslag gjøre en samlet vurdering av forslagene. Klima- og miljødepartementet vil deretter beslutte hvilke områder det skal jobbes videre med, ifølge Fylkesmannen i Nordland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.