Folk krever bedre vedlikeholdte veier – Regjeringen leverer ikke

naf

Nær to av tre i Distrikts-Norge vil prioritere vedlikehold av eksisterende veier. – Folk ser hvor forfallent veinettet er. Dessverre lytter ikke Støre-regjeringen til dette. Nå er det opp til Stortinget å få på å plass mer penger i statsbudsjett-forhandlingene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Hele 62 prosent av folk bosatt i distriktene vil at politikerne skal prioritere vedlikehold og rassikring av eksisterende veier, viser NAFs Trafikantbarometer for 2023. Snittet for landet er at 44 prosent ønsker mer penger til vedlikehold og rassikring. 

– Økt vedlikehold og rassikring vil gjøre hverdagsreisene i distriktene tryggere. Forfallet på veiene er enormt, og nærmer seg 100 milliarder. Regjeringen har ikke på langt nær satt av nok midler til vedlikehold i forslaget til statsbudsjett, sier Handagard.

Les også:  Test: Disse kjøleboksene er best til bilferien

Øremerkede midler til fylkesveiene øker med kun 26 millioner kroner fra fjoråret til 415 millioner, noe som er under prisvekst. NAF mener det må til 1,5 milliarder på toppen av dette for å hidre at forfallet på fylkesveiene øker neste år. Også for for riksveiene blir det en nedgang i vedlikeholdsmidlene sammenliknet med 2023.

Vedlikehold kommer godt foran nye veiutbygginger på listen over folks prioriteringer. I snitt ønsker 37 prosent flere nye veiutbygginger.

– Nye veier trenger vi, men nye utbygginger tar lang tid, blir ofte kasteballer i systemet og medfører høye bompenger. I tillegg går det gjerne på bekostning av nødvendig vedlikehold. Folk ser at vi kan få mer for pengene ved å ta vare på veiene vi allerede har, sier Handagard.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

Mens folk i distriktene krever bedre veivedlikehold, kommer kollektivtransport på topp over folks prioriteringer på landsbasis. Hele 56 prosent mener kollektiv må prioriteres. Andelen er naturlig nok høyest i byene.

– Folks hverdagsreiser er ulike i distriktene og i byene. Mens bilen er uunnværlig i distriktene, ønsker mange i byene å ha gode alternativer til bil på hverdagsreisen. Bedre kollektivtransport er viktig for å unngå kø, kork og kaos i de største byene, sier Handagard.

Les også:  Slik blir ladesommeren

I budsjettforslaget vil regjeringen øke den statlige andelen av store investeringer i kollektivprosjekter i de største byene.

– Dette er en viktig prioritering og noe NAF støtter, sier Handagard. – Vi er likevel bekymret for at budsjettet ikke er tilstrekkelig for å holde kollektivprisene nede, fortsetter hun.

Kollektivselskapene sliter med høye kostnader og har underskudd i driftsbudsjettene. Dette tas det ikke tilstrekkelig høyde for i budsjettet som er foreslått. I verste fall kan kollektivprisene øke neste år, og det kan gjøre terskelen for å bruke kollektivt høyere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.