Få kvinner er oppfinnere i Norge

forfatter

Ferske tall fra Patentstyret viser at kun 6,1 % av fjorårets patentsøkte oppfinnelser har kvinnelig oppfinner. Det er en svak nedgang fra tidligere år.

Det er likevel store variasjoner innenfor de ulike teknikkområdene patentsøknader fra norske søkere blir sortert etter.

Variasjoner etter teknikkområder 
Sett over et femårsperspektiv (2016 – 2020) viser tallene at teknikkområder som har mange kvinner med høy utdanning også har adskillig høyere andel kvinnelige oppfinnere.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringa med "luftpenger" til landbruket

Innen kjemi og metallurgi, der andelen kvinnelige oppfinnere er høyest, er for eksempel over 17 % av oppfinnerne kvinner, noe som er betydelig over snittet på 7 % for disse årene.

Lavest er andelen kvinnelige oppfinnere innen området som favner motorer, maskiner, belysning med mer. Her er andelen bare 2,3 % gjennom samme periode.

Dette teknikkområdet har flest kvinnelige oppfinnere 
For søknader med kvinnelige oppfinnere isolert sett, utgjør «menneskelige nødvendigheter» den største andelen, med 35 % i perioden 2016 – 2020.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Denne kategorien omfatter blant annet oppfinnelser relatert til landbruk, fiskeoppdrett, næringsmidler, klær og fottøy, møbler og husholdningsartikler, legemidler samt sport og spill.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.