Ekspertutvalg anbefaler ikke prisregulering i dagligvaresektoren

nho

Næringsministerens ekspertutvalg som har vurdert mulige forbud eller restriksjoner mot ulikheter i innkjøpspriser – såkalt prisdiskriminering i dagligvaresektoren – la frem sin rapport fredag 17. januar.

– Vi vil studere rapporten nøye, og ser frem til at regjeringen etter hvert legger frem stortingsmeldingen, der utfordringene i dagligvaresektoren drøftes under ett, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Utvalgets hovedkonklusjon er at et forbud mot ulikheter i innkjøpspriser i dagligvaresektoren vil føre til høyere priser.

kspertutvalget sier i rapporten at det «i den norske debatten ikke er fremlagt en tilstrekkelig overbevisende faglig basert dokumentasjon på at det er særskilte strukturelle forhold som tilsier at det bør innføres et forbud mot prisdiskriminering på leverandørnivå i dagligvaresektoren. Det er derfor vår klare anbefaling at det ikke innføres et forbud mot prisdiskriminering i sektoren.»

Les også:  LESERINNLEGG: Det vanskelige dilemmaet om terrorfinansiering

I forlengelsen av dette påpeker ekspertgruppen at argumentene for en sektorspesifikk regulering i dagligvaresektoren neppe vil være heldig, og at utfordringer i bransjen bør håndteres innenfor den eksisterende konkurranselovgivningen. Ekspertutvalget sier videre at de ikke nødvendigvis «friskmelder» dagligvaremarkedet, men understreker samtidig at det i flere sektorer i norsk økonomi kan oppstå utfordringer knyttet til konkurransen uten at det er behov for at myndighetene griper inn med sektorspesifikke særreguleringer.

– Utover det selvsagte i at konkurranselovgivningen skal etterleves i dagligvaresektoren, må virkemidlene for å stimulere konkurransen og fjerne etableringshindre baseres på grundige faglige og helhetlige vurderinger, slik at eventuelle tiltak er basert på en objektiv og riktig diagnose, avslutter Brubakk.

Les også:  Hipp hurra for Epledagen: 30 år i år!

NHO Mat og Drikke mener det er viktig å utrede tiltak som kan styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, og at det bør vurderes å innføre tiltak dersom dette vil ha en positiv virkning på konkurransesituasjonen. En stortingsmelding vil kunne bidra til økt innsikt og kunnskap om sektoren. NHO Mat og Drikke har merket seg at departementet har igangsatt flere prosesser for å bidra til dette, og vil spesielt fremheve følgende områder som vi mener er viktige i et slikt arbeid:

Les også:  Nye kjøkken-trender hos Designa i Bodø

Utrede konkurranse- og etableringshindre knyttet til dagligvarekjedenes kontroll over grossist- og distribusjonstjenester i sektoren.
Utrede etableringshindre for netthandel med mat.

Like vilkår i konkurransen mellom leverandørenes produkter og dagligvarekjedenes egne merkevarer.

NHO Mat og Drikke mener resultatene fra disse prosessene som er igangsatt må vurderes i en helhet, slik at eventuelle forslag om tiltak for å stimulere økt konkurranse og reduserte etableringshindre er basert på kunnskap knyttet til de reelle markedsforhold og utfordringene i sektoren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.