Ny samarbeidsavtale mellom Avinor og SINTEF

fly reise ferie

Fredag møttes toppledelsen i SINTEF og Avinor for signere en samarbeidsavtale. El-fly, effektiv, sikker og bærekraftig luftfart sto på agendaen.

– Bransjen må løse sitt klimaproblem, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

I klimadebatten trekkes luftfart ofte frem som en hovedutfordring. Når Avinor og SINTEF nå forener krefter, står derfor klimaspørsmålet sentralt.

Paradigmeskifte i norsk luftfart
Konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, ser frem til å formalisere et godt partnerskap som allerede har eksistert i noen år.

– Luftfart er spesielt viktig i et langstrakt land med spredt bosetting og hvor fly ofte er det mest effektive alternativet når det gjelder kollektivtransport. Samarbeidet som her inngås mellom SINTEF og Avinor handler om å støtte og legge til rette for et paradigmeskifte innen luftfarten med overgang til lav- og nullutslippsløsninger for flyplasser og fly. Samtidig fortsetter vi vårt samarbeid om å ta internasjonal ledelse innen digitalisering av flyplassdrift. 

Les også:  Dødsfall i trafikken: Færre drepte i november

Ifølge Bech Gjørv er Norge er posisjonert til å ta ledelsen i et slikt skifte, som også er et steg i riktig retning siden Norge har forpliktet seg til å nå FNs bærekraftmål. 

Forskning og utdanning
– Vi lever i en tid da ingen er upåvirket av klimasaken. Avinor har i lang tid jobbet i motbakke når det gjelder å få fokus på klimasaken i luftfart, sier Falk-Petersen og viser til innovative prosjekter som utviklingen av «artificial fuel» (biodrivstoff) og testing av el-fly.   

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

– SINTEF har lang erfaring med forskning og utdanning innenfor luftfart. Med denne avtalen vil SINTEF få bedre innsikt i Avinors muligheter og behov. Vi ser frem til blant annet felles deltakelse i forskningsprosjekter og flere initiativ som vil skape verdier for Norge, sier Bech Gjørv.

Avinor og SINTEF formaliserer med denne avtalen et godt og langvarig samarbeid. I fremtidige prosjekter vil partene se nærmere på utvikling som gir oss kostnadseffektive lufttransporttjenester av høy kvalitet. Samarbeidet vil også omhandle samfunnssikkerhet i lufttransport og en intensivering av det viktige miljø- og klima-arbeidet som allerede er i gang. I tillegg vil det legges til rette for hospitering blant de ansatte, for felles deltagelse i forskningsprogrammer og kommersialisering av forskningsresultater. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.