Ber EU og Storbritannia om bedre framdrift i fiskeriforhandlinger

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatministeren har nå bedt EU og Storbritannia om bedre framdrift i forhandlingene om de tosidige fiskeriavtalene før den tresidige avtalen mellom de tre partene eventuelt signeres.

Norge, EU og Storbritannia har siden årsskiftet vært i forhandlinger om fiskerisamarbeidet for 2021. Det forhandles om en tresidig avtale om forvaltningen av felles fiskebestander i Nordsjøen.

Samtidig forhandles det om tosidige avtaler med henholdsvis Storbritannia og EU om spørsmål som adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte. De tre avtalene henger nært sammen, blant annet fordi verdien av en fiskekvote også avhenger av hvor kvoten kan fiskes.

Les også:  60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

– Partene er kommet svært langt på den tresidige avtalen om fastsettelse av totalkvoter og fordeling av fellesbestander i Nordsjøen. De tosidige samtalene om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte befinner seg imidlertid fremdeles bare i startfasen, og det vil sannsynligvis ta tid å fremforhandle omforente løsninger. Spesielt er en kommet kort i forhandlingene med Storbritannia, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatministeren ønsker en bedre forståelse av hva avtaler om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte konkret vil innebære for norske fiskere, før den tresidige avtalen med EU og Storbritannia kan signeres.

Les også:  Mange trafikkulykker har årsak i bilens berøringsskjerm

– Det er nødvendig at forhandlingene drives frem ytterligere, før vi eventuelt signerer den tresidige avtalen med EU og Storbritannia om totalkvoter for fellesbestander i Nordsjøen. Norge har derfor gjort klart overfor Storbritannia og EU at vi først vil undertegne den tresidige avtalen om totalkvoter for fellesbestandene i Nordsjøen, når forhandlingene om de tosidige avtalene gir et klarere bilde av de gjensidige vilkårene for adgangen til å fiske i hverandres soner og kvotebytte. Beslutningen er tatt etter råd og med forståelse fra en samlet norsk fiskerinæring, sier Ingebrigtsen.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Fra norsk side var en klare til å starte fiskeriforhandlingene med EU og Storbritannia til vanlig tid i fjor høst, men årets fiskeriavtaler ble sterkt forsinket på grunn av brexitforhandlingene som pågikk mellom Storbritannia og EU til og med julaften.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.