Fremskrittspartiet sikrer kraftig forbedret kompensasjonsordning til pelsdyrbøndene

pels

Bengt Rune Strifeldt i næringskomiteen for Fremskrittspartiet sikrer flertall med AP, SP og SV for en forbedret kompensasjonsordning til pelsdyrbøndene som har tapt inntektsgrunnlaget som følge av næringsforbudet.

–  Det er viktig at pelsdyrbøndene får den kompensasjonen de bør ha, slik at de ikke lider noe økonomisk tap som følge av næringsforbudet. Når staten forbyr en hel næring må den også betale for seg. Nå må det økonomiske oppgjøret sluttføres og pelsdyrbøndene må få ro. Dette er hele Stortinget enig i, og for oss var det viktig å sikre et så bredt flertall som mulig. Vi kom endelig i mål sammen med Ap og Sp, med støtte fra SV, og har sikret en svært god ordning, sier Strifeldt, som også er sakens ordfører.

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

Enigheten om en forbedret ordning innebærer blant annet etablering av en alternativ verdsettelsesmetode basert på gjenervervsverdi, i tillegg til ordningen som fastsetter verdien basert på bruksverdi etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Stortingsflertallet ble også enig om å også inkludere utleiere av pelsdyranlegg, og pelserier og fôrkjøkken i kompensasjonsordningen. I tillegg ble det enighet om å gi et ubetinget skattefritak av erstatningen. 

– Vi har nå fått til en veldig god avtale for pelsdyrbøndene. FrP mener at det bare skulle mangle at bøndene som har blitt kompensert på grunn av et næringsforbud, skulle slippe å betale tilbake halvparten i skatt. I tillegg var det særlig viktig for oss å sikre en alternativ verdsettelsesmetode som en sikkerhetsventil for bøndene. Jeg forutsetter at regjeringen følger opp avtalen som ble gjort i februar 2020 om utmålingsreglene, sier Strifeldt

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

I avtalen mellom regjeringspartiene og FrP i februar 2020 ble det enighet om at det i utforming av forskrift som skal gi grunnlag for taksering og verdivurdering av pelsdyranlegg skal benyttes: en diskonteringsrente på 4 %, en diskonteringsperiode på 100 år, forutsetninger for skinnpriser som gjenspeiler gjennomsnittspriser basert på trendutvikling og beregning, og en vurdering av forventet salgsverdi i et marked uten forbud mot hold av pelsdyr.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.