Tilliten til Gjenopptakelseskommisjonen på bristepunktet

dommer advokat

Ny utvikling i Baneheia-saken gjør det vanskelig å ha tillit til at Gjenopptakelseskommisjonen behandler Viggo Kristiansens sak objektivt og rettferdig.

Etter å ha hatt saken til vurdering i to og et halvt år, kunngjorde Siv Hallgren i slutten av januar 2020 at kommisjonen ønsket en ny uavhengig sakkyndig vurdering av DNA-bevisene.

– Vi har foreløpig sendt et forslag til mandat og et forslag til sakkyndig til partene i saken, hvor vi har bedt om at de kommer med en tilbakemelding på det, uttalte hun i Dagsnytt 18 den 29. januar 2020. Partene fikk frist til 10. februar 2020 med å komme med innspill.

– Stor var derfor vår overraskelse da vi ved en tilfeldighet fant ut at kommisjonen allerede i sitt møte 11. og 12. desember 2019 besluttet å oppnevne en ny sakkyndig og utformet et mandat. Før partene var orientert og hadde fått mandatet til uttalelse, avholdt kommisjonen også et møte med den sakkyndige i København. Her var kommisjonen representert ved en ansatt som i forbindelse med en tidligere gjenopptakelsessak uttalte i retten at Viggo Kristiansens sak ikke bør gjenåpnes. I møtet med den sakkyndige gikk kommisjonen gjennom det kritikkverdige mandatet punkt for punkt og la frem dokumenter med uttalelser kun fra én side i saken. Den sakkyndige ble også gitt anledning til å foreslå egne justeringer i mandatet. Alt dette uten at partene var informert om hva som foregikk eller fikk mulighet til å delta, og uten at møtereferatet ble sendt til domfelte, som har rett til innsyn. Vi føler oss ført bak lyset og det er svært vanskelig å ha tillit til kommisjonen, sier advokat Arvid Sjødin i SjødinMeling&Co.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

– Vi har flere ganger påpekt for kommisjonen at den omfattende tidsbruken i saken forsterker uretten som er begått mot Viggo Kristiansen, for eksempel ved å tillate at påtalemyndigheten brukte nesten to år på å gi sitt tilsvar til gjenåpningsbegjæringen. De mange og lange svarfristene som kommisjonen har gitt påtalemyndigheten, står ikke i forhold til de korte svarfristene som er gitt til Viggo Kristiansen, som ikke har fått oppnevnt forsvarer og er avhengig av frivillige, sier Arvid Sjødin.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Det er ti år siden kommisjonen fikk to uttalelser fra anerkjente sakkyndige som sier at DNAanalysene i saken ikke har bevisverdi mot Kristiansen. Hvorfor mener kommisjonen da at det er nødvendig med ytterligere sakkyndige, og hvorfor tok det så lang tid å beslutte dette? spør Sjødin.

Loven krever at gjenåpningsbegjæringer skal behandles uten ugrunnet opphold. Mens kommisjonen haler ut tiden, soner Viggo Kristiansen i fengsel på strenge vilkår. Han hevder sin uskyld. Bevisene i saken tyder på at han snakker sant, avslutter Sjødin.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.