Samferdselsdepartementet: – Færre flyvninger i Lofoten og Helgeland

fly reise ferie

For å tilpasse tilbudet til etterspørselen vil det fra 1. desember være noen færre flygninger på enkelte regionale ruter. Dette vil gjelde noen ruter i Lofoten, på Helgeland, i Trøndelag og på Vestlandet, og er midlertidig.

Hensikten er å tilpasse tilbudet til etterspørselen gjennom vintersesongen, som forventes å være lavere enn i tidligere år grunnet covid-19-situasjonen.

 – Den ekstraordinære situasjonen vi er i har store konsekvenser for hele samfunnet, og rammer transportsektoren spesielt hardt. Derfor er det nødvendig å gjøre noen justeringer for å tilpasse tilbudet til etterspørselen på enkelte av FOT-tilbudets strekninger. Flytilbudet vil fortsatt være godt, og vi vil sammen med operatøren fortløpende vurdere behovet for å gå tilbake til normalt rutetilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Mellom mars og juli var det en midlertidig stor reduksjon i FOT-rutene over hele landet. Siden 1. juli 2020 har det vært ordinært rutetilbud på de såkalte FOT-rutene. FOT-ruter (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse) er flyruter hvor myndighetene etter konkurranse betaler vederlag for at en operatør skal betjene ruten etter fastsatte krav.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

Etter sommersesongens avslutning er etterspørselen etter flyreiser lavere enn i et normalår, og kapasiteten på FOT-rutene er høyere enn det som er hensiktsmessig. Det er forventet at denne situasjonen vil vedvare gjennom vinteren. Jevnt over er belegget på FOT-rutene 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Fra juli til september 2020 var det et belegg på mellom 29 og 59 prosent på de aktuelle rutene Belegget er ikke nødvendigvis jevnt fordelt på de ulike avgangene. Etterspørselen etter flyreiser har falt mest blant de fritidsreisende.

Les også:  VIDEO: Pass på vekta til vinterferie-bilen!

– Folk reiser mindre enn før, og det er noe som dessverre ser ut til å vare en stund. Vi ønsker ikke å ha tomme fly i lufta, og basert på forslag fra Widerøe har vi konkludert med at reduksjon på noen strekninger er nødvendig. Disse strekningene vil likevel ha flere daglige avganger på hverdagene, sier Hareide.

Tilpasningen gjøres kun på ruter hvor det i utgangspunktet er et tilbud med et relativt høyt antall daglige avganger, og det er avgangene med lavest etterspørsel som inntil videre kuttes. Dette gjelder i hovedsak avganger midt på dagen. Departementet har tett dialog med Helse Nord, og pasientreisebehovene i Nord-Norge er ivaretatt med denne endringen. Det vil være tilstrekkelig med kapasitet til å håndtere juletrafikken, og operatøren vil gjøre nødvendige tilpasninger for å ivareta dette hensynet.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Endringene forventes å ha varighet gjennom vintersesongen, med mindre etterspørselssituasjonen endres. I henhold til Samferdselsdepartementets avtaler med operatørene på de regionale flyrutene vil staten måtte kompensere for deler av inntektstapet som følger av covid-19-situasjonen. Besparelsen for staten utgjør i denne sammenheng rundt 1 million kroner per uke.

På FOT-ruten Røros – Oslo, som opereres av Air Leap, har Samferdselsdepartementet inntil videre gitt operatøren tillatelse til å benytte et innleid større fly og besetning. Dette gjør at flyruten kan opereres i kobling med den kommersielle flyruten Ørland – Oslo samtidig som setekapasitetskravet til/fra Røros ivaretas. Dette sikrer at også Ørland-ruten opprettholdes, og bidrar til å redusere merkompensasjonsbehovet til operatøren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.