Åpner rusfritt botilbud i Bodø

husbanken

Kirkens bymisjon Bodø åpnet sitt nye tilbud Fri i samarbeid med Bodø kommune. Her tilbyr de ettervern til personer som kommer ut av rusbehandling eller soning. 4. september 2019 ble Fri Bodø offisielt åpnet.

– For noen kan veien til frihet være lengre og vanskeligere enn for andre. Og da er det godt at det finnes tilbud som gir helhetlig oppfølging til mennesker som skal starte på nytt, sier Bodø kommunes ordfører, Ida Pinnerød, under åpninga. 

Fri er laget etter mal fra et tilbud med samme navn i Drammen kommune.

Tilbudet åpnes i de gamle lokalene til Brua i Bodø som i tjue år har huset beboere i aktiv rus. Det nye tilbudet skal være rusfritt. Her skal beboerne få hjelp til å stable seg på beina igjen når det gjelder arbeid, utdanning, bolig, helse, fritid og relasjoner – fri for rus, fri for kriminalitet, fri til å stake ut en ny kurs. 

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

Her vil 12 beboere få bo trygt i en døgnbemannet bolig i ett år. De får også oppfølging i ett år etterpå for å sikre en trygg overgang til å bo i egen bolig. 

– Vi må først og fremst takke Bodø kommune for at de tør å satse på oss. Alle partiene i bystyret mente faktisk at dette måtte vi få til, sier avdelingsleder i Fri, May Hege Kaspersen.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

– De ansatte her har litt sånn Pippi-mentalitet. De sier at «dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert». Så de har stått på og pusset opp, og gitt seg i kast med oppgaver som i hvert fall ikke står i stillingsbeskrivelsen, smiler Kaspersen. 

Lokale kunstnere har donert bilder som pynter opp lokalene. 

Endring av målgruppe for et døgnbemannet boligtilbud er en krevende prosess. De ansatte har måttet endre tankegang og metoder. Det har også tatt tid å finne nye boligtilbud for de som bodde på Brua.

Husbanken har gitt 1,2 millioner kroner over to år i tilskudd til boligsosiale tiltak. Midlene er brukt til prosjektledelse og kompetanseheving i oppstartfasen.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

– Midlene fra Husbanken har vært helt avgjørende for at vi skulle få til dette, sier nestleder i Fri, Linn Wold Lyngseth.

– Husbanken jobber for at færrest mulig skal bli bostedsløse. Dette botilbudet er et verdifullt bidrag som vil sikre at flere som kommer fra rusbehandling eller soning får tilbud om bolig med oppfølging. Vi er veldig glade for å bidra til det, sier Husbankens regiondirektør Therese Blomsø.

Det er et mål at tiltaket skal bli et interkommunalt tilbud i Salten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.