En god start på året for SpareBank 1 Gruppen

sparebank 1

SpareBank 1 Gruppen leverer et første kvartal som er på linje med fjoråret. Et negativt skadeforsikringsresultat bidrar isolert til en svekkelse av resultatet, men god finansavkastning samt resultatfremgang for flere av datterselskapene bidrar positivt.

– I første kvartal leverer vi en konkurransedyktig egenkapitalavkastning på 9,7 prosent, mot 8,8 prosent ved utgangen av første kvartal i fjor, og flere av datterselskapene har også resultatfremgang sier Sigurd Aune, konstituert administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS.

Resultatet for SpareBank 1 Gruppen før skatt ble 284 millioner kroner, noe som var 5 millioner kroner bedre enn fjoråret.

Skadeforsikringsvirksomheten leverer et resultat som er 25 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor, som følge av et vesentlig bedre finansresultat. Livvirksomheten har en resultatnedgang på 14 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes en styrking av forsikringsmessige avsetninger.

Les også:  Fra bank til kunst i Bodø: – Får millionbeløp fra Kulturminnefondet

Milliardutbytte fra forsikringsfusjon
Like før jul i fjor ble fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS godkjent av Finanstilsynet, og Fremtind Forsikring trådte i kraft 1. januar 2019. DNBs oppkjøp fra 20 prosent til 35 prosent eierandel medførte at SpareBank 1 Gruppen fikk en skattefri gevinst på om lag 1,7 milliarder kroner i januar 2019. Denne ble utdelt som ekstraordinært utbytte til eierne i mars.

– I arbeidet med etableringen av Fremtind har vi klart å opprettholde et sterkt salgstrykk. Vi har hatt god vekst i salget av bil- og husforsikringer, og har gjennom første kvartal økt bestandspremien kraftig. Fra 1. april kom vi i gang med distribusjon av skadeforsikring til bedriftskundene i DNB, og vi er veldig optimistiske når det gjelder å realisere ambisjonene for denne fusjonen, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i Fremtind Forsikring AS.

Les også:  Fra bank til kunst i Bodø: – Får millionbeløp fra Kulturminnefondet

Fremtind Forsikring hadde et forsikringsresultat på ‑68 millioner kroner, mens forsikringsresultatet i fjor var på 108 millioner kroner.

– Resultatet for skadeforsikringsvirksomheten i første kvartal var svakt, noe som i hovedsak skyldes økte skadeutbetalinger og kostnader forbundet med fusjon og fisjon. Den totale resultatfremgangen for Fremtind skyldes at finansresultatet var vesentlig bedre. Finansresultatet i 2019 var 217 millioner kroner, mens tilsvarende resultat var 13 millioner kroner i samme periode i fjor, sier Grotmoll.

Det gjøres oppmerksom på at tallene for skadeforsikringsvirksomheten i 2019 er hundre prosent av Fremtind Forsikrings resultat, mens 2018-tallene er for SpareBank 1 Skadeforsikring AS.

Les også:  Fra bank til kunst i Bodø: – Får millionbeløp fra Kulturminnefondet

Ambisjon om fortsatt vekst innen pensjon
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) oppnådde et resultat før skatt på 118 millioner kroner, noe som var 14 millioner kroner svakere enn fjoråret. Risikoresultatet er 65 millioner kroner svakere enn fjoråret, og hovedforklaringen er styrkede avsetninger. Administrasjonsresultatet var bedre enn i fjor, men et lavere risikoresultat ga samlet sett resultatnedgang i første kvartal.

– SpareBank 1 Forsikring er markedets hurtigst voksende selskap på tjenestepensjon til privat sektor, og har vært det de siste tre år. Selskapets fokus fremover vil være pensjon – både tjenestepensjon og privat pensjonssparing. Ambisjonen er fortsatt vekst og å ta ytterligere markedsandeler, sier Wenche Seljeseth, leder for SpareBank 1 Forsikring.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.