8,1 millioner i bredbåndsmidler til Salten

bodøposten

Gildeskål kommune får 4,8 millioner kroner og Fauske kommune  3,3 millioner av de statlige bredbåndsmidlene for 2023.

Som et ledd i regionreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd.

– De krisene vi har vært og er inne i nå de siste årene, viser tydeligere enn noen gang hvor viktig den digitale infrastrukturen har blitt for oss alle. Hovedmålsettingen for vår prioritering av bredbåndsmidlene er å sørge for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre. God bredbåndstilgang legger til rette for arbeidsplasser i distriktene, gjør skolearbeidet enklere, bidrar til at vi kan ta i bruk velferdsteknologi osv. Kort sagt: gir en bedre hverdag for alle. Også vi som bor i utkantene skal ha tilgang til den denne digitale infrastrukturen som alle andre tar som en selvfølge, sier  fylkesrådets nestleder, Svein Øien Eggesvik.

Les også:  Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane

Nordland scorer lavt på bredbåndsdekning sammenlignet med andre fylker.

– Noe av bakgrunnen er den spredte bosetningen i fylket, som er en stor utfordring i bredbåndssammenheng. Den spredte bosetningen og næringsstrukturen gjør det vanskelig å bygge ut en markedsdrevet bredbåndsinfrastruktur. Derfor er den ikke-kommersielle bredbåndsutbyggingen spesielt viktig for oss i Nordland framover, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.