1,1 millioner kroner til kultur i Nordland

Nordland fylkeskommune

Fylkesrådet har fordelt 1,1 millioner kroner til ulike kulturprosjekter i hele Nordland. I denne runden er 76 søknader vurdert. Totalt søknadssum var på litt over 6,5 millioner kroner.

– Vi har prioritert prosjekter som stimulerer til nyskapning og utvikling, prosjekter som bidrar til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, samt prosjekter som er rettet mot barn og unge, forklarer fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Les også:  Arbeiderpartiet vil styrke veterinærtjenestene i Nordland

Denne tilskuddsordningen fungerer stort sett som toppfinansiering av prosjektene som det søkes på. De aller fleste vil måtte søke midler fra øvrige tilskuddsparter for å få finansiert sine prosjekter.

– Vår erfaring er at tilskuddsmidlene fra Nordland fylkeskommune ofte kan bidra til å utløse tilskudd og sponsormidler fra andre. Vi har prioritert turneer foran tilskudd til rene produksjoner, forklarer Torset.

Les også:  Romindustrien i nord skyter fart

Formålet med ordningen er å stimulere til å gjøre kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning. Det legges vekt på at tiltak som støttes skal være av høy kvalitet og ha et regionalt fokus.

– I vurderingen tar vi hensyn til politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og gir søknadene en skjønnsmessig vurdering ut fra dette. I tillegg tar vi også geografiske hensyn, slik at vi fordeler aktivitetene jevnt over hele fylke, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.