YAM skal gi unge i Nordland verktøy for å mestre eget liv

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune ønsker å bruke 1,2 millioner kroner årlig de neste tre årene på å prøve ut Youth Aware of Mental health (YAM) i de videregående skolene i Nordland.

Fra årsskiftet vil Nordland fylkeskommune utrede, prøve ut og evaluere opplæringsprogrammet YAM (Youth aware of mental health) for elevene i de videregående skolene i Nordland. Tidligere er YAM gjennomført og implementert ved Mosjøen videregående skole.

– Dette programmet har gitt eleven verktøy til å takle eget liv. Vi reduserer selvmordstanker og selvmordshandlinger med 50 prosent. Antall elevene som sliter med depressive tanker reduseres med 30 prosent. Programmet viser svært god effekt, og da må vi gjøre det tilgjengelig for alle ungdommene våre, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Les også:  Oppdrettsmillioner til tre skoler i Nordland

Det er 16 videregående skoler i Nordland, og det arbeides ulikt med temaet psykisk helse på de ulike skolene. Torset argumenterer med at systematikk er et nøkkelord, når Nordland fylkeskommune begynner å se resultater av arbeidet som har hatt fokus over en del år.

– Antall selvmord i Nordland har dessverre ligget på et jevnt nivå gjennom de siste årene. Likevel er vi forsiktig optimistiske på at dette arbeidet nytter. Når vi måler resultatene fra YAM-programmet, så ser vi uansett svært gode resultater i psykisk helse generelt. Ungdommene får rett og slett verktøy til å håndtere kriser som alle ungdommer kommer ut for før eller senere, påpeker Torset.

YAM er et kunnskapsbasert program som har dokumentert effekt når det gjelder reduksjon av depressive tilstander, selvmordstanker og selvmordsforsøk. Torset er opptatt av at YAM ikke bare handler om selvmordsforebygging.

Les også:  Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere i Nordland

– Programmet forener kognitiv, følelsesmessig og erfaringsbasert innlæring for å fremme psykisk helse og forebygge suicidale handlinger, depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand. Deltakerne utvikler rett og slett ferdigheter til å møte livets vanskeligheter som alle på et tidspunkt møter på, og kanskje særlig i ungdomstiden, forklarer Torset. 

Multisenterstudien SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe), som pågikk i elleve europeiske land og omfattet 11 110 ungdommer mellom 14–15 år, viste at YAM reduserte depresjoner, selvmordstanker og handlinger betydelig, en reduksjon av nye selvmordsforsøk og alvorlige selvmordstanker med omtrent 50%. Antallet nye tilfeller av depresjon ble redusert med omtrent 30% hos ungdommene som deltok.

Les også:  Ny direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

– YAM gjennomføres i klassen over fem timer i løpet av tre uker. Undervisningen er interaktiv med elevmedvirkning, forelesninger, rollespill, skriftlig materiell og diskusjoner, underbygger Torset.

Kurset holdes av sertifiserte instruktører. Instruktørene skal i utgangspunktet til vanlig ikke ha sin arbeidsplass på skolen der programmet gjennomføres.

– Helsetjenester i videregående skole er et kommunalt ansvar. Dette innebærer at det er nødvendig med et samarbeid med den aktuelle vertskommunen og andre relevante aktører på fagområdet om gjennomføringen av YAM. Når vi nå prioriterer å få dette tilbudet tilgjengelig for alle våre elever, vil det være i tett samarbeid med kommunene der vi har våre videregående skoler, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.